Kombinatorika és gráfelmélet

 

Irodalom

 

Magyar nyelvű könyvek, jegyzetek:

 

[1] I. Tomescu, Kombinatorika és alkalmazásai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

 

[2] E. L. Lawler, Kombinatorikus optimalizálás: hálózatok és matroidok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982

 

[3] Andrásfai Béla, Gráfelmélet - folyamatok, mátrixok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.

 

[4] Andrásfai Béla, Ismerkedés a gráfelmélettel, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

 

[5] Fuchs László, Bevezetés az algebrába és a számelméletbe, I. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

 

[6] N. J. Vilenkin, Kombinatorika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

 

[7] Hetyei Gábor, Kombinatorika és gráfelmélet, Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs, 1996.

 

[8] Hajnal Péter, Összeszámlálási problémák, Polygon, Szeged, 1997.

 

[9] Hajnal Péter, Elemi kombinatorikai feladatok, Polygon, Szeged, 1997.

 

[10] Hajnal Péter, Gráfelmélet, Polygon, Szeged, 1997.

 

[11] R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashnik, Konkrét matematika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1998.

 

[12] Szendrei Ágnes, Diszkrét matematika, Polygon, Szeged, 2000.

 

[13] Hetyei Gábor, Kamarás Lajos, Elemi matematika III. feladatgyűjtemény, Pécsi Tudományegyetem, 2000.

 

[14] Turjányi Sándor, Bevezetés a kombinatorikába és a gráfelméletbe, egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem, 2005.

http://www.math.klte.hu/~turjanyi/

 

[15] Láng Csabáné, Kombinatorika, Példák és megoldások, ELTE, Informatika Kar, 2006.

http://ptibsc.info/letoltes/1_bevmat/kombi.pdf

 

[16] Bege Antal, Kása Zoltán, Algoritmikus kombinatorika és számelmélet, Kolozsvár, 2006.

http://www.cs.ubbcluj.ro/~kasa/combinatorica/kombinatorikus.pdf

 

[17] Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin, Diszkrét matematika, Typotex, Budapest, 2006. ([20] magyar változata)

 

 

Angol nyelvű könyvek, jegyzetek:

 

[18] L. Lovász, Combinatorial Problems and Exercises, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979.

 

[19] Herbert S. Wilf, generatingfunctionology, University of Pennsylvania, 1990, 1994.

http://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html

 

[20] L. Lovász, K. Vesztergombi, Discrete Mathematics, Lecture Notes, Yale University, 1999.

http://www.cs.tau.ac.il/~odedr/teaching/discrete_math_fall_2005/dmbook.pdf

 

[21] M. Aigner, G. M. Ziegler, Proofs from THE BOOK, Springer, Second Edition, 2000.

 

[22] T. Harju, Lecture Notes in Combinatorial Enumeration, A short course, University of Turku, 2004.

http://users.utu.fi/harju/combinenum/MainEn.pdf

 

[23] A. de Mier, Lecture notes for ''Enumerative Combinatorics'', University of Oxford, 2004.

http://www.math.dartmouth.edu/archive/m68f05/public_html/lectec.pdf

 

[24] R. Diestel, Graph Theory, Springer, Electronic Edition, 2005.

http://www.math.uni-hamburg.de/home/diestel/books/graph.theory/GraphTheoryIII.counted.pdf

 

[25] T. Harju, Lecture Notes on Graph Theory, University of Turku, 2007.

http://users.utu.fi/harju/graphtheory/graphtheory.pdf

 

[26] M. Aigner, A course in Enumeration, Springer, 2007.

 

Cikkek:

 

[27] Tom Davis, Catalan Numbers, 2006.

http://mathcircle.berkeley.edu/BMC6/ps/catalan.pdf