Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Levélcím : 7604. Pécs Pf. 266.
fax : (72) 503 634   telefon: (72) 503 600 / 24450
2011.04.04.
"Given the emphasis and appeal of the large-scale methods, much of the basis of genetic selections and screens is in danger of being lost to those researchers who are trained only in these sophisticated 'high-tech' methods. We hope to illustrate here the extraordinary power of toothpicks and logic."
Howard A. Shuman & Thomas J. Silhavy, Nature Reviews Genetics 4, 419-431 (2003)
Bemutatkozás 
Aktuális
A tanszék dolgozói a
biokémia, molekuláris biológia, genetika, evolúció és bioinformatika tárgyakat oktatják
a biológia BSc és biológus MSc szakos hallgatóknak.

A tanszék 2000. január 1. óta működik jelenlegi formájában. Elődje a JPTE Genetika és Mikrobiológia Tanszék volt.


A  kötelező tárgyakon kívül számos kurzust tartunk
fejlődésbiológia, genetikatörténet, molekuláris taxonómia, baktériumgenetika, virológia témakörökben.

A tanszéken folyó tudományos munka a szimbiotikus és patogén növény-baktérium kapcsolatok, a virológia és a molekuláris taxonómia területekhez kapcsolódik.


Tisztelt Hallgatóink !

Szakdolgozat, diplomamunka, tudományos diákkör
Szívesen látjuk a jelentkezőket. Bővebb tájékoztató a KUTATÁS oldalakon

Az e félévben oktatott tárgyakkal kapcsolatos információkat a HALLGATÓKNAK gomb segítségével érik el. A belépéshez szükséges jelszót kérjék a tanszék munkatársaitól.

* * *

A tanszékre járó folyóiratok:
Annual Review of Genetics (1996-)
Nature Rewiews Genetics (2003-2005.)
Genetics (2000-2004.)