7. Kémikus Diákszimpózium, 2011
 
Meghívó
Helyszín
Előadók
Program
Határidők
Kiadvány
Linkek
Fotógyűjtemény
Jelentkezés
Korábbi szimpóziumok
Szervezők
Támogatók


Meghívó
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Kémia Intézete és a Ciszterci Rend Pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma 2011-ban megrendezi a kémia iránt érdeklődő diákok és tanáraik számára a

 7. Pécsi Kémikus Diákszimpóziumot
2011. április 1. és 3. között
    A résztvevő diákok a tantervben előírt kötelezettségeken felül végzett kutatómunkájukat szekcióüléseken, tudományos előadások keretében mutathatják be és vitathatják meg,. A legjobb előadások a meghívók által felajánlott díjakban részesülnek.

    A következő témakörökben várjuk előadások és poszterek bejelentését és azok anyagának a szimpózium kiadványkötetében történő közlését: általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, szerves kémia, fizikai kémia, biokémia, alkalmazott kémia, környezeti kémia.

    A szimpóziumra hívjuk és várjuk a tudományos és fejlesztő munka iránt elkötelezettséget érző általános iskola 8. osztályos, középiskolás, valamint munkájukat még a középiskolában elkezdő, de 2011-ben már I. éves, felsőfokú tanintézményben tanuló magyarországi és határokon túli diákokat és hallgatókat, valamint felkészítő tanáraikat.


A szimpózium szervezői a
Kémia Éve - 2011 program keretében
a Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék
 Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma
és a Magyar Kémikusok Egyesülete.