2. A Windows 95 operációs rendszer

A Windows 95 a DOS operációs rendszert váltja fel, mivel a számítógép elterjedésével egyre több felhasználó szeretné könnyen, egyszerűen használni. A Windows 95 már felhasználóbarát, grafikus operációs rendszer. Most ismerkedjen meg felhasználási lehetőségeivel, módjaival.

2.1. A Windows 95 általános ismertetése, felépítése

A Windows 95 operációs rendszert azért fejlesztették ki, hogy a felhasználók könnyebben, emberközelibben tudják a napi munkájukban használni a számítógépet.

2.1.1. A Windows 95 előnye a szöveges operációs rendszerekkel szemben

A Windows 95 egy grafikus operációs rendszer, mely a következő előnyökkel rendelkezik az elődeivel szemben:

- Áttekinthetőbb felhasználói felülettel rendelkezik.
- Kompatibilis elődeivel (a DOS-ra írt programokat is kezeli).
- Támogatja a hosszú fájlneveket.
- Támogat többféle elektronikus adatátvitelt (posta, fax, e-mail).
- Egyszerre általában több programot is működtet.
- Jobb a hibatűrése az elődeivel szemben.
- Erőteljesebben támogatja a multimédiás szolgáltatásokat.

2.1.2. A Windows 95 indítása, képernyőjének a felépítése

Feltesszük, hogy a Windows 95 az Ön gépére már telepítve volt, így a program a gép bekapcsolása után automatikusan elindul és megjelenik a bejelentkező képernyő (2. ábra). Ha azonban ez nem így van, akkor kérjük olvassa el a 2. Függeléket a modul végén.

A Windows 95 indítási képernyője függ a már telepített komponensektől. Az indítás után a Windows 95 kérhet bejelentkezési jelszót, ha ide nem ír semmit akkor az többet nem jelenik meg indításkor.

Kilépni a Windows 95-ből a Start gombra kattintva, majd a Kikapcsolás menüre kattintva kell.

Az egeret mozgatva a képernyőn lévő egérkurzor /ë/ követi e mozgást. Ha a jel homokórára változik, amikor a Windows dolgozik és nem képes fogadni a parancsainkat:

A 2. ábra egy általános Windows 95-ös felületet mutat be:

2. ábra A Windows 95 indítási képernyője

Most tekintse át az egyes ikonok jelentését, felhasználási területét!

    3. ábra A Sajátgép ikon

Az ikonra DUPLÁN kattintva megnézheti számítógépe tartalmát és itt is elvégezheti a szokásos fájlműveleteket. A későbbiekben még részletesebben lesz róla szó!

A könyvtárakat a Windows 95-ben Mappáknak hívják!

    4. ábra A Hálózatok ikon

Az ikonra DUPLÁN kattintva tallózni tud a hálózati erőforrásokban, amennyiben valamilyen hálózaton helyesen csatlakozva van. A későbbiekben még részletesebben lesz róla szó!

    5. ábra A Lomtár ikon

Az ikonra DUPLÁN kattintva megtekintheti ill. visszaállíthatja a korábban törölt állományokat. A későbbiekben még részletesebben lesz róla szó!

    6. ábra A Posta ikon

Az ikon segítségével tud elektronikus levelezést folytatni. A telepítéstől függ, hogy ez a funkció Önnél működik-e.

7. ábra A Start gomb

A tálca bal oldalán található Start gombra kattintva minden programot elindíthatunk, módosítást végrehajthatunk. A későbbiekben még részletesebben lesz róla szó! A tálcán helyezkednek el az éppen futó programok, nyitott ablakok. Ezek közül amelyikre rákattint, az lesz legfelül, azzal tud dolgozni.

Tálcának hívjuk a Windows 95 alján lévő vastag csíkot, melyen a futó programok között tud váltani.

Mielőtt megismerkedne a Windows 95 teljes felépítésével, funkcióival, azelőtt tekintse át a leggyakrabban használt eszközét: az egeret. Ehhez tartozóan ismételje át a fontosabb billentyűket az 1. Függelék segítségével!

2.1.3. Az egér kezelés

A Windows 95 az elődeivel ellentétben sokkal több egérműveletet ismer, használ. A Windows 95-ben szinte minden műveletet az egérrel oldunk meg, ezért fontos az egér magabiztos és gyors kezelése

Műveletek az egérrel:

Kijelölés: A kívánt objektumra egyszer rákattint.
Több elem kijelölése: A kijelölés közbe nyomja a CTRL billentyűt.
Fogd és húzd technika: Az áthelyezendő objektumra kattintson és a bal egérgombot nyomva tartva húzza át a kívánt helyre és ott engedje el. Ezzel az objektumot áthelyezte az új helyére.

A jobb egérgomb használata, a saját menü

A Windows 95-ben a másik egérgombnak is jelentős szerepe van.

Most tekintse át a jobb egérgomb főbb funkcióit:

- Ha a jobb egérgombbal végzi el a fogd és húzd műveletsort, akkor a számítógép felajánlja az áthelyezés mellett a másolás műveletét is.
- Ha egy objektumra, ikonra rákattint a jobb egérgombbal, akkor egy sajátmenü jelenik meg, mely megmutatja, hogy ott milyen műveleteket végezhet el.

8. ábra A Sajátmenü

Feladat!

Kattintson a Windows 95 ikonjaira, munkaasztalára, tálcájára a jobb egérgombbal!

Azt tapasztalja, hogy az aktuális Sajátmenü megjelenik!

Aki balkezes az egérgombjait fel is tudja cserélni. Ehhez tekintse át a 4. Függeléket!

A Windows ablakival tartja Önnel a kapcsolatot. Itt működnek, kommunikálnak a programok. Ezeket az ablakokat megnyithatja, bezárhatja, áthelyezheti, sőt a méretüket is megváltoztathatja. Azt az ablakot, amelyet éppen használ, aktív ablaknak nevezzük. A kisebb képernyőelemek az ikonok. Könnyen ráismerhet, mivel annak az ablaknak a címsora más színű.

2.1.4. Az ikonok és ablakok

Még mielőtt hozzáfogna a gyakorlati munkájához, tekintse át egy általános Windows 95-ös ablak felépítését.

A Windows 95-ben a programokat ikonok segítségével indíthatja el. Minden program ablakban fut, tehát, ha elindítja, akkor a program egy ablakot nyit meg és abban működik. Felépítésük nagyon hasonló, eltérés csak abból adódik, hogy nem minden program használja az összes rendelkezésre álló elemet.

Az ikon

Programikon: A futtatható programokra jellemző szimbólumban és néven jelenik meg. A csoportablakban találhatóak. Egyet rákattintva az ikon aktív lesz, kétszeri kattintással indul el a program. Teljesen szabadon másolható, elhelyezhető.

A programablak felépítése, részei

Ezt a Jegyzettömb programon mutatom be.

Ezt a következőképpen tudja elindítani:

- Kattintson a Start gombra!
- Vigye az egérkurzort a Programok menüig!
- A megjelenő menükben menjen a Kellékek menüre!
- Itt kattintson egyszer a Jegyzettömb ikonon!

Az ablak széléhez finoman közelítve, az egérkurzor nyíllá változik. Ebben a helyzetben az egér gombját lenyomva és nyomva tartva a kívánt irányba mozdítva az ablak mérete megváltozik. Az ablak sarokpontjánál a méretváltoztatás arányosan mindkét irányban megtörténik.

 9. ábra Programablak

Ablak keretvonal: Az ablak határát jelzi és az ablak méretének változtatásakor van szerepe.

Vezérlőgomb: Ha az egér gombjával kettőt kattintunk rá, akkor az ablakot bezárjuk, ha egyszer kattintunk rá, akkor megjelenik a legördülő menü, ami az ablakhoz tartozó parancsokat tartalmazza.

Címsor: Az aktív ablaknak megfelelő színű és általában a megnyitott program, állomány nevét tartalmazza.

Ha az egérrel az ablak címsorát fogjuk meg, akkor az egész ablak, méretének megváltoztatása nélkül, áthelyezhető a kívánt helyre.

Minimalizáló gomb (kisméret gomb): Erre egyszer kattintva az ablak a tálcára kerül.

Maximalizáló gomb (teljesméret gomb): Erre kattintva az ablak teljesképernyő méretűvé nő. Ekkor alatta vagy helyette megjelenik egy hasonló nyomógomb. Erre kattintva tudjuk visszaállítani az előző méretre.

Menüsor: E sor tartalmazza az alkalmazástól függő megnyitható menük neveit. Egy elemére (menüre) kattintva megjelenik a hozzátartozó parancsok listája (menüpontok).

Munkaterület: Az a terület, ahol dolgozhatunk (szöveget írhatunk, rajzolhatunk, stb.).

Gördítősáv: Az ablakok jobb szélén ill. az alján található. Feladata, hogy az ablak nem látható részeinek a megtekintését lehetővé tegye.
Használata: Bármely mozgató nyílra kattintva 1 sort mozdul el a munkaterület, mozgási területre kattintva 1 oldalnyit mozdul el a munkaterület, a helyzetjelzőn nyomva tartva az egér kijelölő gombját a tetszőleges helyzetbe állíthatjuk be a munkaterületet.

10. ábra Gördítősáv

A Windows 95 rendelkezik egy jól megírt segítséggel: a Súgóval. Ez nem más, mint egy többezer oldalas könyv, ami mindig a szükséges oldalon nyílik ki. Bármikor a segítségét kérheti. Ezért most ismerkedjen meg vele és használja bátran!
 

2.2. A Súgó használata

A Windows 95-ben is az elődeihez hasonlóan rendkívül egyszerűen juthat kiegészítő információkhoz, segítséghez.

Segítség az adott képernyőelemnél

Az ablak jobb felső sarkában találhatja meg.
Jele: egy négyzetbe zárt ? jel.
Használata: Kattintson egyszer a gombra és az egérmutató is egy kérdőjellé változik! Majd kattintson az ablak ismeretlen helyére és mellette megjelenik egy párbeszédpanelen, melyen az aktuális ablakhoz, részhez tartozó információkat megtalálja.

A képernyőn lévő bármely elemre az egér jobb gombjával kattintson rá, majd a megjelenő Mi ez? parancsra is.

11. ábra Segítség az adott képernyőelemnél

A Súgó menü használata

Az általános Súgó használatának a lépései a következők:

- Kattintson a Start gombra!
- Válassza ki a Súgó menüt!
- A tartalomból válassza ki a kívánt témakört!

A Tárgymutató fülre kattintva betűrendben láthatja a témaköröket.

12. ábra A Súgó bejelentkező képe

Ha Ön egy fogalmat akar kikeresni, akkor azt a következő módszerekkel teheti meg:

- A legfelső sorba beírja a kívánt szöveget ill. szövegrészt.
- A gördítősávval a kívánt szóig forgatja a témaköröket.
- Kattintson a Keresés fülre, ekkor az ismert szó alapján tudja a témaköröket kiválasztani.

13. ábra A témakörök keresése

Feladat: Keresse ki az “Ablakba” címszót!

 A Windows 95-ben van egy jól megírt gyakoroltató program. Most az eddig tanultakat gyakorolja ennek a programnak a segítségével.

2.3. Gyakorlás a beépített oktatóprogram használatával

Önnek, mint önállóan tanuló felhasználónak érdemes többször is átnéznie a Windows Kalauzt, azaz a beépített oktatóprogramot. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Windows Kalauzt a telepítéskor kell kiválasztani, mivel ha nincs telepítve, akkor nem jelenik meg a Súgóban. Ekkor telepítheti az 5. Függelék IX. része és a Súgó segítségével.

A Windows Kalauz indításának a lépései:

- Kattintson a Start menü Súgó menüjére!
- A megjelenő párbeszédablakban válassza ki Tíz percben a Windows használatáról súgót!

Ekkor elindul a Windows Kalauz, melyet értelemszerűen használjon.

Abban az esetben, ha már ismeri a Windows régebbi verzióit, akkor tekintse át a 3. Függeléket!

Ha a Windows Kalauzzal már megismerkedett, érdemes átnéznie a másik interaktív bemutatót, melyet szintén ott talál a Súgó menüben, a neve: Ha már dolgozott a Windowszal.

14. ábra A Windows Kalauz bejelentkező képernyője

2.4. Windows programok indítása, bezárása, meghajtóváltás

A Windows 95-ben több helyről is tudunk programokat, alkalmazásokat indítani.

Telepített program indításának a lépései:

- Kattintson a Start menü Programok menüpontjára!
- A megjelenő menükben válassza ki a kívánt programot!

15. ábra Telepített program indítása

Ismert program indítása elérési úttal:

- Kattintson a Start menü Futtatás… menüpontjára!
- Írja be a megfelelő elérési utat!

Elérési útnak nevezzük azt az utat, melyen a főkönyvtárból az alkönyvtárakon keresztül a szükséges állományig eljutunk. 
Pl.: c:\windows\clock.exe 
Ekkor a Windows könyvtárban lévő clock.exe állományt indítottuk el!

16. ábra A Futtat menüpont

Ismert program indítása elérési út megadása nélkül:

- Kattintson a Start menü Futtatás… menüpontjára!
- Kattintson a Tallózás… gombra!
- A megjelenő párbeszédablakban kattintson a keresés helye sorban lévő lefele mutató háromszögre!
- A legördülő listából válassza ki a megfelelő meghajtót, majd mappát!
- A megjelenő ikonok közül válassza ki vagy írja be a megfelelőt!
- Kattintson a Megnyitás gombra!
- Kattintson az OK gombra!

17. és 18. ábra A tallózás fontosabb lépései

Ismert program megnyitása a Sajátgép ikon segítségével:

- Kattintson a Sajátgép ikonra!
- Kattintson DUPLÁN a megfelelő meghajtóra!
- Keresse meg a kívánt mappát (könyvtárat)!
- Kattintson DUPLÁN a keresett állományra!

2.4.1. Fájlok és mappák keresése

Ha egy állományt nem talál, akkor a Windows 95-ben is lehetősége van a keresésre.

Ennek a lépései:

- Kattintson a Start menü Keresés menüpontjára!
- Kattintson a Fájlok vagy mappák keresése menüpontra!
- A megjelenő párbeszédablakot értelemszerűen töltse ki!

Az ismeretlen karakterek helyére tegyen csillagot!

Például az alábbi ábrán egy Levelek.doc nevű állomány keresése történik, aminek a nevéből csak az első három betű (lev) jut az eszünkbe!

19. ábra A levelek dokumentum keresése néhány betűből

2.4.2. Programok bezárása

A programok bezárásának is sok módszere van. Ezek közül most nézze át az alábbiakat:

- Kattintson az ablak jobb felső sarkában lévő bezárás gombra!
- Kattintson az ablak bal felső sarkában lévő ikonra DUPLÁN!
- Kattintson tálcán a programra a jobb egérgombbal, majd ott a Bezárás menüre!

Kritikus esetben (lefagyáskor) próbálja meg a CTRL+ALT+DEL billentyűkombináció által előjött ablakban a kívánt programot bezárni.

2.5. Windows kellékek

A Windows 95-ben rengeteg segédprogram található, ezeket kellékeknek nevezzük. Ezeknek a száma a telepítés típusától is függ. Tehát ha nem talál egy kelléket, akkor telepítse fel a 5. Függelék segítségével!

Most tekintse át a két legfontosabb alkalmazást, melyet a leggyakrabban használnak a felhasználók:

A Paint rajzoló

A rajzoló indítása:

- Kattintson a Start menü Kellékek menüjében a Paint programra!

20. ábra A rajzolóprogram képe

A program segítségével tud egyszerű ábrákat, kézi rajzokat készíteni, képeket kinyomtatni. Használata rendkívül egyszerű. A jobb oldalon találhatóak az eszközök (ecset, festékszóró, radír, stb…), valamint különböző vonalak, alakzatok. Az ablak alsó részén vannak a színek, melyek közül választhat. A program működésére nem térünk ki, de néhány fontosabb funkcióját felsoroljuk:

Egyéb funkciók:

Nagyítás: A menüsor nézet menüjében lehetséges.
Új ábra készítése: A Fájl menüben.
Ábra mentése: A Fájl menü Mentés, Mentés másként
Kész ábra megnyitása: A Fájl menü Megnyitás parancsával.
Kész ábra nyomtatása: A Fájl menü Nyomtatás parancsával.
Egy elrontott művelet törlése: A Szerkesztés menü Visszavonással.
Egyéb műveletek: Az Alakzatok és Beállítások menükkel.

Javaslom, hogy a Paint rajzolóprogramot használja és próbáljon ki minél több funkcióját, lehetőségét.

A WordPad

A WordPad indítása:

- Kattintson a Start menü programjainál a Kellékekben a WordPad programra!

21. ábra A WordPad

Felülete megegyezik egy leegyszerűsített Word 6.0-ás szövegszerkesztővel. Használatát részletesen nem ismertetem, csak néhány fontosabb funkcióját.

Most tekintse át a legfontosabb funkciókat:

- Betűtípusváltás - Formátum ikonnal vagy a Formátum menü betűtípusok menüből.
- Bekezdések igazítása.
- Nyomtatás - nyomtatási kép megtekintése.
- Vágólap funkciók.

Ebben a részben megismerkedhetett a Windows 95 operációs rendszer használatával. Fontos, hogy ez egeret és a Súgót megbízhatóan és pontosan kezelje. Ha a többi beépített Windows- kellék érdekli, bíztatom, hogy próbálja ki saját maga és hívja segítségül a hozzátartozó súgót!

Most a fejezet végén válaszoljon a 12 -től 30 -ig a kérdésekre és oldja meg az alábbi feladatokat a számítógépén!

Oldja meg a számítógépén az alábbi feladatokat: 

1. Sorolja fel a Windows 95 előnyeit a szöveges operációs rendszerekkel szemben. 
2. Keresse meg a szoftvere regisztrációs kártyáit! 
3. Nézzen utána számítógépe hardver- típusainak! 
4. Tekintse át a Windows 95 ikonjait, jelentéseit! 
5. Azonosítsa be a Windows 95 ikonjait! 
6. Egy ablakot maximalizáljon (állítsa teljes képernyő méretűvé)! 
7. Egy ablakot minimalizáljon (tegye le tálcára)! 
8. Használja a Windows 95 Súgóját! 
9. Tekintse végig a két beépített oktatóprogramot! 
10. Használja a Windows 95 Súgójában a Keresés funkciót! 
11. Keresse ki az OK szót! 
12. Próbálja ki az ikonokon a Fogd és húzd technikát! 
13. Nézze meg a Sajátgép sajátmenüjét! 
14. Nézze át a telepített programok funkcióit, működésüket! 
15. Futtassa a Windows könyvtárban lévő clock.exe állományt! 
16. Keresse meg a Bootlog.txt állományt! 
17. Rajzoljon a Paint programmal, úgy hogy a rajzaihoz használjon minél több eszközt! 
18. Mentse el a rajzát! 
19. Írjon levelet ismerősének a WordPad szövegszerkesztővel, melyben használja ki a lehetőségeit a WordPadnak! 
20. Tekintse át a többi Windows kelléket! 

Ha a kérdéseknél és a feladatoknál problémái vannak, akkor olvassa el a fejezetben hozzátartozó részeket!

Előző

Következő

Tartalomjegyzék


Az oldalt készítette: Gyürüs Szabolcs
Utolsó módosítás: 2000. január 24.