A 25 éves TKTE tevékenységének rövid ismertetése

Önkéntes munka a tásadalmi kohézió megtartásásra

A 25 éves Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete (TKTE) tevékenységének rövid ismertetése

A Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 1991 október 19 én alakult (1992-ben jegyezték be), olyan tanárokból, akik első évfolyamát adták az országban az ELTE Természettudományi Karán elsőként indult környezetvédelmi tanártovábbképzésnek. A kiemelkedően közhasznú TKTE (a köztudatban "tanári egyesület") tagsága (180 fő) átfogja az iskolarendszer egészét az óvodától a felsőoktatásig, az óvodapedagógustól a tanáron, az oktatáskutatón a szakértőn át az akadémikusig. Az Egyesület Pro Natura díjas, de több (20 fő) Pro Natura, Környezetünkért, Pro Régió, Kossuth és Állami díjas, a Kultúra Lovagja díjas tagja van.

Eredményeink, referenciák

  • A nagyszámú szerző gárdával írt "Ökológiai kultúra- Ökológiai nevelés" sorozat 11 kötete, 110 000 példány, amelynek 90 %-a a tanároknál van.
  • A 20 év alatt mintegy 40 rendezvényt, konferenciát, terepgyakorlatot szerveztünk a környezeti nevelés és elméleti és gyakorlati kérdéseinek tisztázására és érdekei érvényesítésére, a társadalom környezeti szemléletének formálására. Kiemeljük a Magyar Tudományos Akadémiával együtt szervezett a Tudomány Világkonferenciájának a "Művészek, tudósok, tanárok a Kozmoszért, az emberért" kísérő rendezvénysorozatát; az iskolák környezeti nevelési programja elkészítésének segítést, úgy, hogy az önkormányzatokat is bevontuk ebbe, a település környezetvédelmi programjához csatlakozva.
  • Egyesületünk környezetpedagógiai szakértői kapacitásával, erre való felkészítésével kormányokon átívelően részt vett az oktatási/nevelési dokumentumok módosítási vitáiban, a környezeti szemlélet érvényesítésében. Részt vettünk a Nemzeti Környezetvédelmi Program véleményezésében, az OM és KvVM által koordinált "Útmutató az általános és középiskolai környezeti nevelés helyi tervezéséhez" kiadvány megírásában, amely a Kerettanterv melléklete volt, később a környezeti nevelési program minták kidolgozásában.
  • Tartottunk tanártovábbképzést 5 akkreditált témában itthon 21 alkalommal (350 fő), két akkreditált témában határon túl (ebből 6 határon túli, három itthoni helyszínnel) 7 alkalommal (185 fő). Ebből 17 alkalommal "Az óvoda/iskola környezeti nevelési programja" tanártovábbképzés ment, amely eredményeként készültek iskolák, óvodák környezeti nevelési programjai, települések helyi érték tanulmányai és minden esetben bekapcsolódott az önkormányzat is a továbbképzésbe. Ezt a munkát az utóbbi 5 szűk esztendőben is erőn felül végeztük, de a támogatás és az erő is fogytán van. Pedig a sok hasznos tapasztalat megosztását fontosnak tartjuk.
  • A környezeti nevelés érvényesítésében saját környezetében minden tag, egyesületi ügyekben 100-120 fő aktív. Legnagyobb eredménynek tartjuk, hogy a rendszerváltás óta sikerült részt vennünk az oktatás jó értelmű korszerűsítésében, a környezeti értékek érvényesítésében az oktatási dokumentumokban, a Juhász-Nagy Pál-i pedagógiai paradigma alapján. Gazdája vagy társszervezője egyesületünk több természet-, környezetismereti versenynek, tagságunk regionális helyi érték feltáró megismerő vetélkedője, versenye, környezeti nevelési tevékenysége (tanórán, táborban, erdei iskolában) szintén része egyesületünk munkájának.
  • Partnerei vagyunk a környezetvédelmi szakmai szervezeteknek, a Környezetvédelmi - és Oktatási Minisztériumnak, tagjaink egyesületeinek, közösségeinek.
  • Egyesületünk a kitűzött céljait fennállása óta minden évben egyre nehezedő körülmények között, de elérte, szolgáltatásai kisugárzó hatással évente 70-80000 főt ér el.
  • Az Egyesület tagjai kiemelkedő tevékenységét : Juhász-Nagy Pál emlékéremmel, Per Naturam díjjal ismeri el.

Tevékenységünk az óvoda/iskolarendszer szerint is artikulált, ezt tükrözi az elnökségi össze-tétel is.

A TKTE Elnöksége:

Vida Gábor akadémikus, Pro Natura díjas tiszteletbeli elnök; Bérczi Szaniszló elnök, egyetemi docens, Dr. Gulyás Pálné üv. alelnök, a Kultúra Lovagja; Angyal Zsuzsanna pedagógusképzési elnökhelyettes; Lakatos Gyula egyetemi tanár felsőoktatási elnökhelyettes, Kertészné Szabó Erzsébet szakközépiskolai tanár,szakképzési elnökh.; Nagyné Horváth Emilia tanár közoktatási elnökh., Bihariné Krekó Ilona főiskolai docens, óvodai elnökh., . Vass Tamás az Ellenőrzési Bizottság elnöke.

Dr. Tóth Albert elnök, emeritus, Pro Natura, Pro Régió díjas, Dr. Gulyás Pálné elnök, emerita Pro Natura díjas, Láng Edit tudományos tanácsadó, elnökhelyettes, emerita.

Vissza2016. október 21.

Természet- és
Környezetvédő
Tanárok Egyesülete

© 2009-2012 Gyürüs Szabolcs