Kibővített Elnökségi ülés

Kibővített Elnökségi ülés

Időpont: 2012. december 8., 10 óra

Helyszín: ELTE TTK, Budapest, Pázmány Péter sétány 1., Északi tömb.

Bár egy 2011. évi közgyűlés úgy döntött, hogy maradjunk meg Egyesületnek és Egyesületünk Közhasznú Egyesület legyen, aminek bejegyzése - a szükséges feltételek megléte alapján - meg is történt, de válságok/nehézségek hatására eljutottunk oda, hogy már nem csak a külső nehézségekkel kell számolnunk, hanem az Egyesületen belüliekkel is az alábbiak szerint. Jó lenne, ha mindenki higgadtan mondana/írna véleményt és tenne javaslatokat, de mondja ki az aggályait, különben megmaradnak a feszültségek. Ha búcsúzni kell, az se legyen ellenséges.

Napirend

1. Az egyesület létkérdései:

  • A belső meggyőződésünk alapján kivetített ellentmondásokkal is küszködnünk kell. Ezt ki is lehetne küszö-bölni, mert alkalmazhatnánk (ahogy eddig) a "tartsuk tiszteletben egymás gyökereit " elvet. Az Alapszabály tiltja a politizálást (ez kezdettől benne van az Egyesületi törvényben)., ennek következményei lehetnek. Pél-dául megvonják a közhasznú besorolást, nem kapunk támogatást. Erről minden pályázatban nyilatkozni kell. Aki ezt nem veszi tudomásul, nem tekinti magára nézve kötelezőnek, az veszélybe sodorja az egyesületet.
  • A tagdíjfizetés egyenetlen. Sokan vannak olyanok, akik 3 éve nem fizetnek tagdíjat. Most ezeket a tagjainkat az Alapszabály szerint figyelmeztetni kell, hogy rendezze az elmaradását, különben nem lehet tagja az egye-sületnek (ilyen már volt korábban).
  • Vannak olyan tagjaink, akik a választott bizottságok munkáját kérdőjelezik meg. Ezért kérjük, hogy akinek terve van, az tegyen javaslatot, s ezt mondja el a tagság előtt a közgyűlésen, nevezze meg a végrehajtás "személyzetét" és forrásait is. A lehetőségek figyelembevételével döntsön a közgyűlés.
  • Javasoljuk, hogy fogalmazzon meg mindenki válaszokat és terveket arra nézve, hogyan oldhatók meg a fenti problémák (és küldje el). Eddig mindezt a jómódú időkben, amikor pályázati pénzekhez jutott az Egyesület, megoldottuk. Csak olyan tagsággal és elnökséggel lehet állami feladatot elvállalnunk, amelyik a feladat elvál-lalásban is, és elvégzésben is egységes és megbízható.
  • Át kellene gondolnunk azt is, hogy kell-e ilyen nagy létszámú elnökség. Ha ugyanis sokan távol maradnak az elnökségi üléstől, az elnökség nem határozatképes.
  • Amennyiben a vázolt problémákra van megoldás, maradhatunk közhasznú egyesület, de ha nincsen, akkor vagy le kell mondanunk erről az egyesületi formáról, vagy egyszerűbb társasággá kell átalakulnunk.

2. Vitassuk meg békésen és felelősen az elnökségi ülésen és döntsünk a következő javaslatokról:

  • korunk és életünk megnehezedésével tudjuk-e folytatni Egyesületünk tevékenységét;
  • azért, hogy indokolatlan fölösleges viták ne akadályozzák a közgyűlés menetét, a magánéleti problémák fennállása, a tagság korösszetétele, nyugdíjba vonulása kedvez-e még a közös munkának;
  • a véleményformálásnak milyen formában adjunk teret.

3. Tegyünk javaslatot a jövő évi tervre (erre villámpostán beküldött javaslatokat várunk). Vitassuk meg az idei eredményeket (az elnökségin erről anyagokat osztunk ki).

Az Egyesületnek van 5 évre elfogadott terve (kettő ebből már megvalósult). Ezt a tervet akkor tudjuk megvalósítani, ha az új iskolamodell létrejön, mert akkor elkezdődhet a bekapcsolódásunk a feladatvállalásokba.

Tagdíjat is lehet fizetni, akinek elmaradása van.

Kérjük, hogy aki nem tud eljönni, az írja meg a véleményét. Ha éppen van otthon finom sütemény, néhány darabot hozhattok. A múltkor is nagy sikere volt.

Üdvözlettel:

Bérczi Szaniszló és Guláys Pálné

Vissza2012. november 15.

Természet- és
Környezetvédő
Tanárok Egyesülete

© 2009-2012 Gyürüs Szabolcs