2007.12.03

Kedves Elnökségi Tagok! Előadók! Jelentkezők!

Küldöm a téli rendezvény meghívóját, remélem fogunk találkozni, ha máshol nem az elnökségin, vagy a kiállítás megnyitón. Végül már látszik, hogy mennyi pénzzel gazdálkodhatunk. Készült egy 2008-as programterv is. Aki nem tud jönni, egyetértését vagy kiegészítését fejezze ki.
 
Üdvözlettel - Gulyás Pálné

2008. évi tervezett programok, Meghívó


2007.11.15

Jelenjen meg tananyagként a közoktatási folyamatban
a földi rendszer, a környezet egysége

(az eddigi állásfoglalások)

Feladat

- Érvényesíteni kell a globális és holisztikus szemléletmódot, a részismeretek összegzésének lehetőségét, a tanulás-tanítás újszerű felfogását. A szemléletváltás nélkül a környezeti és humán krízisek újra keletkeznek, amelynek egyik nagyon fontos eleme éppen a résztudások összeépítése egésszé, hogy a tanulók lássák, hogy ebben az egészben hol az ő helyük, mik a lehetőségeik és a korlátaik.

- Meglepő, bár a XX. században már evidencia a környezet, a földi rendszer egysége, az oktatási rendszerben ennek megjelenítése mégsem érvényesíthető (egy összegző témakör). Így a szemléletünknek nem az egységes földi rendszer ismerete az alapja, hanem annak a részei, rész elemei és az ezekről szóló rész ismeretek, résztudások, amit a tantárgyi szerkezet közvetít.

- Fontos ismerni az élő földi rendszer szerkezetét (élettelen, élő, társadalmasított, individuális/társas), a szerkezeti és részelemek globális és lokális kapcsolatát, mennyiségi, minőségi mutatóit. Hogy ismerjük azt, amit védeni akarunk, vagy amit védeni (természet-, környezetvédelem) kell. Mert sajnos kell.
Az utóbbi évtizedekben éppen a környezeti, humán krízis hatására vált sürgőssé a rész-tudások összegzése, mivel a Föld (a környezet) egységes rendszer, egyetlen Földön osztozunk és valakinek a földi rendszer módosult - működését (és annak hatásait) is meg kell tanítania.

- Ennek iskolai megoldására már a tanárképzés-, és továbbképzés (környezetvédelem, környezettan, környezeti nevelés, stb) is folyik. A kényszer, az igény adottak a feltételek is alakulnak egy, egy éves Környezettan modul bevezetésére a közok-tatásban.

A résztudások összeépítése egésszé nehéznek tűnik, de elkerülhetetlen. Meg kell tenni: "mert túl specializált világ (ehhez a képzési rendszer az általános iskolától a felsőoktatásig alaposan hozzájárul) néz szembe a globális változások globális hatásaival" (Vida Gábor). A feladat és a megértés nehézkessége nem terelhet vissza bennünket zsákutcákba.

Megoldási módok

- Környezettan tárgy bevezetés a közoktatásban (a felsőoktatásban jelen van, groteszk, hogy környezettan szakos tanárt képeznek, de a közoktatásban nincsen számukra hely)

- Tankönyv elkészítése (alapozva a meglévőkre); Módszertani kultúra gyorsabb elterjesztése ( a környe-zeti /vagy fenntarthatósági/ nevelés lehetősége és kényszere a nevelés megújításában, lsd. Nevelési ábra),

- Növelni kell a környezettan szakos tanárok számát az alapképzésben, a továbbképzésben különösen (mivel minden tantárgy a környezetről szól, a környezeti nevelési program minden tantárgy részévé teszi a környezeti szemlélet formálását, erre a tanárokat fel kell készíteni (milyen nagy eredmény lenne ez európai méretekben is). Ebben a kiemelkedően közhasznú országos környezeti nevelési egyesületek eddig sokat tettek és ezt ezután is kötelességüknek érzik ezt,

- A pedagógiai programok felülvizsgálatában a Kv-i és Tv-i tv., nevelésre vonatkozó paragrafusai szerint érvényesíteni kell a környezeti szemlélet formálás eredményességének vizsgálatát.

- Az anyagi feltételek megteremtése fentiekhez. Bár kormányzati szinten felvállalt feladat és törvény által előírt kötelesség a környezeti szemlélet formálása, de a pénzügyi feltételek rosszabbak minden eddigi-nél.

- Fontos, hogy a környezetvédelemre fordítható EU-s és hazai pénzek felosztása arányos legyen. A kör-nyezeti szemléletformálásra fontosságának megfelelően legalább 20 %-ot fordítsanak.

E nagy feladathoz újjá kell éleszteni 3 a KvVM Oktatási Bizottságát, amely Vida Gábor akadémikus és a min-denkori Oktatási Főosztályvezető vezetésével korábban jól működött. Fel kell venni a kapcsolatot a kiemelkedően közhasznú országos környezeti nevelési szervezetek képviselőivel is.

E témakörben - mivel TKTE tagsága átfogja az iskolarendszer egészét (70 vizsgázott, országos listás környezet-pedagógiai szakértője van) - felajánlja segítségét :

- a Környezettan modul kidolgozásában,
- a tanárok felkészítésében (több mint 100000 tanár),
- a módszertani kultúra elterjesztésében,

Civil barátsággal:

(Dr. Tóth Albert elnök Dr. Gulyás Pálné üv. alelnök)

2007. szept. 23.


2007. szept. 21-én Fodor miniszter úr részt vett egri rv-ünkön. A résztvevők az alábbi

Javaslatokat és érveket
fogadták el és küldték el Fodor Gábor miniszter úrnak

Fodor Gábor miniszter úr gondolataihoz csatlakozva kiemelten fontosnak tartjuk a környezeti nevelést és szemlélet formálást - ezért a TKTE tagjai 2-3-4 évtizede szívvel-lélekkel hittek, szeretettel mélységes meggyőződésből (ingyen) folyamatosan sokat tesznek. A tanárok a munkára még mindig készen állnak. Munkánk gátja elsősorban az, hogy az önkormányzatok nem kényszerítik rá az igazgatókat a környezeti neveléssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére. Továbblépési lehetőségeket keresünk, mert úgy érezzük, hogy a 15 év előtti állapotra süllyed-tünk vissza a lehetőségeink terén.

Hiába készült a NAT-ba és a Pedagógiai Programba a Környezet-és Egészségvédelmi terv, ha ennek megvalósulása :

- az önkormányzati, fenntartói ellenőrzés hiánya,
- az anyagi támogatás elapadása,
- az egyre jobban szorító munkaügyi szabályok (pl. TIK) miatt jelenleg kilátástalan.

Javaslataink:

- elkülönített költségvetési keret ("pántlikázott pénz")
- környezetvédelmi-fenntarthatóságra nevelési munkaközösség működtetése minden iskolában
- környezet-és természetvédelmi versenyek támogatása (Kaán Károly : 5-6, Herman Ottó : 7-8, Balogh János : 5-8, Curie : 7-12, Kitaibel : 9-10, Bugát Pál : 9-12)
- versenyző tanulók és felkészítő tanáraik támogatása
- szakértői csoport létrehozása a KvVM oktatási tevékenységének támogatására
- a fenntarthatóságra nevelés és tudásanyag szerepeljen minden felsőoktatásban résztvevő hallgató képzésében.

Eger, 2007. szept. 22.

A Természet-és Környezetvédő Tanárok jelenlévő tagjai


2007.11.05

Meghívó

Állandó kiállítása nyílik H. Varga Ágnes rajztanár-festőművésznek a III. ker. csilaghegyi Fodros Általános iskolában 2007. november 12-én 16.30-kor.

A galéria célja, hogy közelebb hozza a képzőművészetet a gyerekekhez. Bemutatja az őket tanító embert, mint művészt is. Példát mutat, hogy tud teljesebb, gazdagabb világot teremteni alkotással a hétköznapi munka mellett, azt segítve, kiegészítve.
A kiállítást megnyitja Kemény Kriszta, a Kulturális és Turisztikai Bizottság elnöke. Közreműködik az iskola színjátszó köre.

A galéria nyitva hétköznapokon este 16-20 óráig.
Érdeklődni lehet a 06 30 324 9819 telefonon.
Megközelíthető: a csillaghegyi HÉV-megállótól 15 percre, vagy a 42-es busz Czetz J. utcai megállójától 5 percre.
Cím: 1039 Budapest, Fodros utca 38-40.

Szeretettel várjuk a TKTE tagokat és barátaikat!


2007.10.17

Eredményhirdetés

A Füvészkertért Alapítvány Kitaibel Pál születésének 250. évfordulója tiszteletére "Ha Kitaibel ma vezetné útinaplóját..." címmel hirdetett versenyt középiskolások számára. A beküldött pályamunkák értékelése, a könyvjutalmak átadása megtörtént. Az I. díjat Oniszkó Erika nyerte, II. lett Ursu Dorottya, III. helyezést Szabados Réka érte el. Mindhárman a Teleki Blanka Gimnázium diákjai, felkészítő tanáruk Králl Attiláné.

Ugyancsak a Füvészkertért Alapítvány írt ki Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály első magyar nyelvű Füvészkönyve megjelenésének 200. évfordulója alkalmából "Virágok a magyar költészetben" címen középiskolások számára pályázatot. A verseny győztesei: I. díj Barzsó Adrienn, II. díj Böhler Alexandra, III. díj Gál Dóra, különdíj Rideg Anita. A kispesti Deák Ferenc Gimnázium diákjainak felkészítő tanára Faragó Orsolya.


2007.10.11

A fenntarthatóságra oktatás gyakorlata
Beszámoló

A Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi tanszéke és a Tűzliliom Egyesület szervezésében szeptember 21-23 között került sor Egerben a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete "A fenntarthatóságra oktatás gyakorlata" című rendezvényére. A konferenciának méltó helyszínt adott a Líceum Artium Oratorium Pyrkerianum reprezentatív terme, ahol Dr. Liptai Kálmán dékán úr nyitotta meg. Az előadó ülés Vida Gábor akadémikus Fenntarthatóság - az emberiség dilemmája című előadásával kezdődött, melyet további négy követett. Utóbbiak a fenntarthatóságra nevelés-oktatás gyakorlati megvalósításának lehetőségeit mutatták be egri példákon keresztül az óvodától a felsőoktatásig. Bíróné Farkas Zsuzsanna és Krinszkiné Dulai Judit óvónők Környezeti attitűdök az óvodában - egri példák című előadásukban a Bervavölgyi Óvoda környezeti programját ismertették, amelynek megvalósítása reményeik szerint biztosítja számukra az ökoóvoda cím elnyerését is. Különösen büszkék a város valamennyi óvodája részvételével lebonyolított Piciny kezekkel a Földért címmel meghirdetett és sikeresen lebonyolított játékos környezeti vetélkedőre, amit szeretnének hagyományos városi rendezvénnyé tenni. Dr. Kárász Imréné városunk első és eddig egyetlen ökoiskola címmel rendelkező intézményének, a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium környezeti oktatási-nevelési tevékenységéről tartott nagy sikerű előadást. Dr. Kárász Imre Lehetőségek és korlátok a felsőoktatásban - a környezeti képzés reformja című előadásában bemutatta, hogy az un. bolognai rendszerű felsőoktatási struktúrában milyen helyet foglal el a környezettani képzés. Hangsúlyozta, hogy minden eddiginél nagyobb teret kapott az új tantervi programokban a fenntarthatóságra felkészítés mind az alapképzési alkalmazott környezetkutató, mind a mester szintű környezettan-tanár képzésben. Az előadó ülés zárásaként Bárdos Ferenc, az Életfa Környezetvédő Szövetség ügyvivője Civil szervezetek a fenntarthatóságért címmel mutatta be, hogy a civil szféra legtekintélyesebb egri székhelyű megyei szervezete milyen programokkal és eredménnyel végzi a környezeti tudatformálást.

A rendezvényt megtisztelte személyes jelenlétével Dr. Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter úr, aki részt vett a Juhász-Nagy Pál Emlékérem kitüntetések átadásában és fogadást adott a konferencia résztvevői számára. Pohárköszöntőjében kiemelte a környezeti nevelés fontosságát, a szakmai civil szervezetek nélkülözhetetlen szerepét és az Eszterházy Károly Főiskola környezettani képzésekben mutatott aktivitását. Juhász-Nagy Pál Emlékérem kitüntetésben részesültek: Dr. Kárász Imréné és Pigler Edit középiskolai tanárok, valamint Újvárossy Antal, az Aggteleki Nemzeti Park Kúria Oktatóközpontjának vezetője.

Az első napi programot Dr. Vida József a természettudományi Varázstorony bemutatásával zárta, aminek ugyancsak nagy sikere volt. Hasonlóan igen hasznosnak ítélte a közel 70 résztvevő a második napon a Kossuth Zsuzsa Gimnáziumba és az EKF Környezettani Intézetébe tett látogatást, amelyek során megtekinthették az előadásokban bemutatottak valós színtereit, tárgyiasult eredményeit, mint pl. a növényismereti és madártani parkot, a zöld folyosót, a kőzetútat és ötletbörzét tartottak a helyi pedagógusokkal. Délután a rendezvény résztvevői bekapcsolódtak a Felnémeti Szüret programjába. Részt vettek a templomdombi szüreti koszorú szentelésén, majd együtt vonultak végig a helyiekkel Felnémet utcáin. Este pedig együtt mulattak a szüreti bálon. A kitűnő hangulatú találkozó vasárnap a Bükki NP felsőtárkányi látogatóközpontjába folytatódott, ahol Baráz Csaba és Czitor Gabriella bemutatták a BNP környezeti nevelési munkáját és az oktatókozpont terepi létesítményeit. Csodálatos élményként éltük meg a program zárásaként az Egererdő támogatásával tett hangulatos kisvasutas kirándulást a Vöröskő-völgybe.

A rendezvény résztvevői igen gazdagnak és hasznosnak ítélték a programot és kellemes érzéssel, alkalmazható ötletekkel és tapasztalatokkal térhettek haza.

Kárász Imre

Fényképes beszámoló


2007.09.06.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk a TermészetBÚVÁR Egyesület hetedik közgyűlésére.
Időpont: 2007. szeptember 15. (szombat), 12 óra.
Helyszín: TIT Stúdió - Budapest XI., Zsombolyai u. 6.
(Megközelíthető a Kosztolányi Dezső tértől, a 49-es villamos, vagy a 7, 7/A,
173 busz-gyorsjárat megállójától 5-7 perce gyalogosan a Bocskai úton át.)
Levezető elnök: dr. Ilosvay György

Javasolt napirend:
1. Megnyitó - Dr. Czimber Gyula, a TermészetBÚVÁR Egyesület elnöke
2. A vezetőség szóbeli kiegészítése az írásos előterjesztéshez - Garancsy Mihály ügyvezető elnök
3. A közhasznúsági jelentések beterjesztése, pénzügyi helyzetkép - Dr. Pécsi Tibor, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke
4. Vita a beszámolók felett, határozathozatal
5. Programok, ötletek, javaslatok

Megtisztelő jelenlétére, alkotó részvételére számítunk. Ugyanakkor várjuk a közgyűlést megelőző szakmai fórumra is. (Meghívót lásd alább!)

Kapcsolattartó: Garancsy Mihály ügyvezető elnök

A TermészetBÚVÁR Egyesület Vezetősége


2007.09.06.

Meghívó
A klímaváltozás és Magyarország

A kiemelkedően közhasznú TermészetBÚVÁR Egyesület és a TIT Stúdió Környezetvédelmi Oktatóközpont pedagógus továbbképzéssel egybekötött közös szakmai fórumot rendez, amelyre tisztelettel meghívjuk.

A rendezvény időpontja: 2007. szeptember 15. (szombat), 10.30
Helyszíne: TIT Stúdió (Budapest, XI., Zsombolyai u. 6., Zsombolyai u.-Bocskai út sarok)
Elnök: dr. Ilosvay György főiskolai adjunktus

10.30 Megnyitó - Juhász Nagy Ágnes a TIT Stúdió igazgatója
10.35 A klímaváltozás hazai hatásai és a megelőzés lehetőségei - dr. Faragó Tibor főosztályvezető (KvVM), dr. Mika János osztályvezető (Országos Meteorológiai Szolgálat)
11.05 Természetes növénytakarónk jövője - dr. Molnár Zsolt tudományos főmunkatárs és munkatársai, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet
11.35 Az ismeretszerzés korszerű lehetőségei a környezeti nevelésben - Petrőczy Tibor iskolaigazgató, szaktanácsadó
Vita, zárszó

A belépés díjtalan.

Kapcsolattartó: Garancsy Mihály tudományos szerkesztő, főszerkesztő-helyettes


2007.06.13.

Együtt az élhető környezetért - a fenntarthatóságra oktatás gyakorlata
Természeti és kulturális értékek a Bükk kapujában

Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete őszi rendezvényének programja
Eger, 2007. szeptember 21-23.

Jelentkezési lap


2007.06.08.

Együtt az élhető környezetért - a fenntarthatóságra oktatás gyakorlata
Természeti és kulturális értékek a Bükk kapujában
Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete őszi rendezvényének programja
Eger, 2007. szeptember 21-23. (c. változat)

Szeptember 21.(péntek)

12.00-15.00 Regisztráció, szállás elfoglalása
15.00-17.00 A fenntarthatóságra oktatás gyakorlata -a bölcsőtől a koporsóig (Előadóülés)
(üdvözlések és 4 előadás)
1./ Környezeti attitűdök az óvodában -egri példák (Ea.: Bíróné Farkas Zsuzsa- Krinszkiné Dulai Judit vezető óvónők)
2./ Egy követendő példa -zöld iskola a város szívében (Ea.: Dr. Kárász Imréné középiskolai oktatási szakértő)
3./ Lehetőségek és korlátok a felsőoktatásban - a környezeti képzés reformja (Dr. Kárász Imre tszv. egyetemi tanár)
4./ Civil szervezetek a fenntarthatóságért (Bárdoss Ferenc, az Egri Civil Ház vezetője)
17.00-17.30 Juhász Nagy Pál Emlékérem kitüntetések átadása, utána pezsgős koccintás
18.00-19.00 Vacsora a szálláshelyen
20.00-tól Eger esti fényben (fakultatív programként séta az egri kivilágított belvárosban)
vagy A bikavér íze (fakultatív kötetlen beszélgetés a szálláshelyen)

Szeptember 22. (szombat)

7.00-8.00 Reggeli a szálláshelyen
8.00-12.00 Környezeti nevelési színterek tanulmányozása
1./ Látogatás a város ökoiskolájába, a Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumba ( a környezeti oktatás-nevelés feltételrendszerének pl. növény- és madárismereti park, zöld folyosó megtekintése, az iskola környezeti programjának
bemutatása). Házigazda: Dr. Kárász Imréné
2./ Látogatás az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karára (Almagyar-domb) (Varázstorony, Környezettani Intézet, Állattani Múzeum megtekintése, a környezeti képzés bemutatása). Házigazda: Dr. Kárász Imre
12.00-13.00 Ebéd (EKF Hallgatói Klub)
13.00-13.20 Utazás Eger-Felnémetre
13.20-13.30 Séta a templom-dombra - bekapcsolódás a "Felnémeti szüret" rendezvénybe
13.30-14.00 Szüreti koszorú szentelés
14.00-16.00 Szüreti felvonulás (hagyományőrző együttesek műsora az egyes megállóknál)
16.00-18.30 visszautazás a szálláshelyre és felkészülés a bálra
19.00-hajnalig Szüreti bál (vacsora, műsor, tombola, táncmulatság)

Szeptember 23. (vasárnap)

7.00-7.50 Reggeli a szálláshelyen
8.00-14.00 Terepi programok:
8.00-8.30 Utazás Felsőtárkányba a Bükki NP Nyugati Kapu Oktatóközpontba
8.30-10.30 Bemutató program a BNP oktatási tevékenységéről (előadás (30'), kiállítás megtekintése (30'), a Kő-közi tanösvény vagy a Kőzettani tóparti bemutató ösvény bejárása /60'/)
10.40-13.40 Kirándulás erdei kisvasuttal a Vöröskő-völgyi Stimecz-házhoz és erdei tanösvényhez
13.40-14.00 Visszatérés a szálláshelyre
14.00-tól Ebéd, hazautazás

Részvételi költség 16.000,- Ft, jelentkezési (és befizetési) határidő: 2007. augusztus 31.

Szeretettel vár minden TKTE tagot a házigazda Kárász házaspár!


2007.05.18.

Közgyűlés beszámoló

Fényképes beszámoló a közgyűlésről 1.
Fényképes beszámoló a közgyűlésről 2.


2007.04.27.

Közgyűlés

Tisztelt Kollégák!

2007. május 12-én 10.00-15.30 óra között Közgyűlést tartunk. A Közgyűlés és a kísérő program helye a Kiscelli Múzeum, Budapest 1037, Kiscelli u. 108., tel.: 388-8560. A kulturális, terepi program az alábbi, a kgy-i anyagokat ott osztjuk ki. A részvételi díjat (2000,- Ft), a tagdíjat a helyszínen is be lehet fizetni.

Kulturális, terepi program

10.00-10.30 Regisztráció
10.30-12.30 A múzeum története, kiállításai, a nyomda gyüjteményben pl. lehetőség lesz nyomtatni (csekély költség mellett) azon a nyomdagépen, amin 1848-ben Petőfiék nyomtatták a Nemzeti Dalt ill. a 12 pontot).
12.30-12.50 Szendvics ebéd
14.30-15.30 Séta a kastély parkjában

12.50-14.30 Közgyűlés

Napirend:
- Beszámoló az egyesület 2006. évi szakmai tevékenységéről (ott osztjuk ki, de tervezzük feltenni a honlapra).
- Beszámoló az egyesület 2006 évi pénzügyi helyzetéről , 2007 évi lehetőségekről (ott osztjuk ki, de tervezzük feltenni a honlapra).
- A 2006. évi közhasznúsági jelentés ismertetése (ott osztjuk ki, de tervezzük feltenni a honlapra).
- A 2007. évi programok ismertetése (ott osztjuk ki, de tervezzük feltenni a honlapra).
- Egyebek.

A Közgyűlésre Mindenkit szeretettel vár az Elnökség.

(Dr. Tóth Albert elnök sk. Dr. Gulyás Páln üv. alelnök)


2007.04.27.

2006. évi beszámoló


2007.04.26.

Kitaibel kiállítás és verseny

Tisztelt Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete!

Botanikus Kertünk rendezvényére, a Kitaibel kiállításra és az általános- és középisoklások számára meghirdetett versenyeinkre szeretném felhívni figyelmüket, s kérem segítségüket, hogy minél több iskola tudomást szerezzen ezekről.

Tisztelettel:

Dr. Isépy István
ELTE Botanikus Kert
Botanical Garden of University
H-1083 Budapest, Illés u.25. Hungary
tel/fax: (36) 1-3140535
e-mail:isepy@ludens.elte.hu
isepy@yahoo.com


2007.01.22.

1 %

Tisztelt Látogató !

A neveléssel, tanulással minden életkorban van kapcsolatunk : tanulóként, szülőként, nagyszülőként, a társadalmi munkamegosztásban betöltött szereplőként. "Tanári egyesületünk" olyan élethosszig tartó tanításban/tanulásban érdekelt, amely a fenntarthatóságot a Kozmosz és az ember harmóniájaként értelmezi. A teljes személyiségre, az általános és különös adottságokra egyaránt hat.

Kérjük segítse tevékenységünket, önmagát. Most alkalmunk van könnyedén a saját és a köz javára tenni.
Kérjük, rendelkezzen személyi jövedelem adójának 1%-áról a
Természet-és Környezetvédő Tanárok Egyesülete
javára.

Adószámunk : 19703103-1-41

"Minden ember annyit ér, amennyit a köz javára tesz." (Baross Gábor)


2007.01.22.

 
"Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad."
(Ésaiás 54, 10.)

Fájdalmas szívvel, de megbékélt lélekkel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Dr. JUHÁSZ-NAGY SÁNDOR

Széchenyi-díjas egyetemi tanár, professor emeritus, az MTA doktora, Laureatus Academiae,
a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikájának kutató professzora

2007. január 8-án, hosszú betegség után 73 évesen elhunyt.

Temetése 2007. január 30-án (kedden) déli 12 órakor lesz a református egyház szertartása szerint
a Fiumei úti Sírkert (Fiumei út 16.) ravatalozójából.

"Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne."

Gyászolják
Juhász Nagy Ágnes, leánya
Juhász Nagy Anna, leánya
Medve Mihály, veje
Medve Márton Mihály, unokája
rokonai, munkatársai és barátai

Dr. Juhász-Nagy Sándor professzort a Semmelweis Egyetem saját halottjának tekinti.

Cím: Juhász Nagy Ágnes, 1115 Budapest, Halmi u. 10.2007.01.22.

Beszámoló
a Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny
2006. évi döntőjéről

2006. június 2-án már 12 órától érkeztek a három fős csapatok, (11) az ország különböző tájairól, Csornától - Nagyecsedig. A csapatok által előzetesen készített posztereket a tornateremben helyezték el rajztanár kollégáink. A regisztrációkor a csapat által kihúzott szám került a poszterre és a versenyen egészen az eredményhirdetésig ezzel a számmal szerepeltek a versenyzők. Az átadott "versenytarisznyában" a szomjoltó italon kívül egy-egy dosszié és az Apáczai Kiadó által ajándékozott toll és vászonkalap illetve a tanároknak egy-egy póló lapult.

A megnyitóra a Néprajzi Múzeumban került sor, ahol Virág Erzsébet főosztályvezető köszöntötte a verseny résztvevőit. Az Ő szavai után a helyszínnel összhangban Vizi Adrienn csodálatos népdalcsokrát élvezhettük és gyönyörködhettünk népviseletében.

Az első forduló feladataival folytatódott a program, amelyeket a régi magyar kultúrát bemutató állandó kiállítás és a műanyagokkal foglakozó időszaki kiállítás megtekintésével lehetett megoldani. Sajnos az időjárás nem volt ránk tekintettel és a 2-es villamossal tervezett városnézést a zuhogó, hideg eső akadályozta, mivel szinte ki sem lehetett látni az ablakokon. Szerencsére az iskolába visszaérve meleg teával fogadtak bennünket és így megfázás nélkül megúsztuk az első programot.

Június 3-án a reggeli után 3 helyszínen folytatódott a verseny. A csapatok egy része feladatlapot töltött ki és vizsgálódott. A másik része a számítógépes teremben a "Legyél te is környezetvédő!" című kvízjátékban mérte fel a tudását és a harmadik része szituációs játékban jelenítette meg a parlagfüvet és az általa okozott környezet-egészségügyi problémákat. A zsűri tagjai: Zolnai Ildikó biológia, kémia szakos tanár a Magyar Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztálya képviseletében, Láposi Ferencné ny. földrajz, biológia szakos tanár a Természet -és Környezetvédő Tanárok Egyesülete részéről, Tóth Géza biológia, földrajz, környezetvédelem szakos tanár, szaktanácsadó a Herman Ottó Oktatóközpont tanáraként. Környezetvédelmi kérdésekből Illés Erika kolléganő készített számítógépes játékot. Amíg a gyerekek vetélkedtek, a felkészítő tanároknak továbbképző előadást tartott Dr. Farkas Ildikó epidemiológus főorvos (OKI) a környezet-egészségügy aktuális kérdéseiről.

Az ebéd utáni pihenőt 14 órától követték a kiselőadások. A csapatok nagyon fegyelmezetten tartották a megadott 6 perces időkeretet és rendkívül magas színvonalú előadásokat hallhattunk és láthattunk. A szemléltetés nagyon változatos volt: írásvetítő transzparensek, diaképek, projektoros kivetítés, videofilm. Volt, amikor a három csapattag mindegyike más-más szemléltetőeszközt kezelt. A zsűri tagjai: Bakos László és Kleinheitz Gábor képviselők a Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságából, Kovács Róbert igazgató (Bem József Általános Iskola), Gál Judit magyar szakos tanár (Herman Ottó Ok) Dr. Bíró Eszter környezetvédelmi főtanácsos (TKTE). Amíg a zsűri "nehéz helyzetben" volt, a résztvevőknek Dr. Tóth Albert főiskolai tanár tartott megható megemlékezést Dr. Balogh János ökológusról, versenyünk névadójáról.

A versenytáblán folyamatosan vezetett pontokból már csak az előadások értékelése hiányzott. Hamarosan ebben is döntés született. A zsűri az indoklásban kiemelte a kiváló megoldásokat és tett néhány megszívlelendő észrevételt a felkészüléssel kapcsolatban. Az idei verseny győztese a budapesti Virányos Általános Iskola csapata lett (a hat év alatt először győzött budapesti csapat), második helyezett a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola csapata és a harmadik helyet a tarnaörsi ÁMK csapata szerezte meg. A versenyzők és felkészítőik oklevelet illetve emléklapot kaptak és az Apáczai Kiadó, a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány, a Richter Rt, a TKTE, és a Tűzliliom OK díjaiban részesültek. (könyvek, videofilm, CD, dísztárgyak, albumok.) A díjkiosztás után az iskola udvarán bográcsokban főzött pincepörkölt volt a vacsora, melyet a résztvevők jó étvággyal fogyasztottak. A tábortüzet sajnos egy újabb zápor elmosta, de a jó hangulatot nem.
A verseny végig nagyon jó hangulatú volt, amely a lelkes vendéglátók mellett köszönhető a Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítványnak, amely a vendéglátás, a szállás, szervezés anyagi fedezetét nagyrészt biztosította és a Pensió 17 Kft-nek amely a péntek esti ízletes vacsorával és a szombati ebéddel támogatta a versenyt.

Ez a verseny 6 évvel ezelőtt egy hiányt pótló kezdeményezésként indult, amely mostanra az eredeti célkitűzésén túl, az iskolák környezet-egészségnevelési programjának megvalósításában is segíthet.

Budapest, 2006. június 7.

Nagyné Horváth Emília
tanár, programfelelős
Herman Ottó Környezetvédelmi OK- Bem József Ált. Iskola
1101 Bp. Hungária krt. 5-7.


2007.01.01.

A TKTE elnöksége eredményekben, egészségben és szeretetben gazdag
Új Esztendőt kíván minden tagjának,
valamint a pedagógus- és tanuló társadalomnak, a civil szervezeteknek!