Aktuális (2005. dec. 28.)

Hírek az emlékülésől és programalkotó közgyűlésről

Bensőséges ünnep színhelye volt december 3-4-én a békásmegyeri Touring Hotel. A Pro Natura díjas Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete tartotta hagyományos decemberi összejövetelét. Hagyományos, ugyanakkor mégis rendhagyó találkozója volt ez az országos tanáregyesületnek, hiszen a mostani ülés leginkább az emlékezés jegyében telt. Dr. Juhász-Nagy Pál biológus-kutató alakját idézték meg, aki az egyesület tiszteletbeli elnöke volt az 1994-ben bekövetkezett haláláig. Juhász-Nagy Pál most lenne 70 éves.

A tisztelgés, a múltidézés olyan formát kapott, amilyen maga a tudós ember volt: sokszínű, érdekes, ugyanakkor emberséges. Felidézték alakját azok, akik még ismerhették, és megmutatták azt az embert, aki utat mutatott az egyesület munkájához. Emlékezett rá a testvér, Dr. Juhász-Nagy Sándor orvos-professzor, és emlékeztek rá az egykori munkatársak, tanítványok, szellemi követői is.

Az emlékülés keretében került kiosztásra a tudós nevét viselő Juhász-Nagy Pál emlékérem, amit a kuratórium döntés eredményeként évről-évre azok az egye-sületi tagok - illetve minden évben egy külsős személy - kaphatnak, akik méltó örökösei a tudós szellemi hagyatékának, munkájukban, minden napi életükben meghatározó a Juhász-Nagy Pál-i szellemiség. Ezt a kitüntetést idén Vasváry Zoltánné nyíregyházi pedagógus, Agárdy Sándor tornyospálcai iskolaigazgató és külsősként Gallé László biológus, egyetemi tanár vehette át. Ez az ünnepi alka-lom kínált lehetőséget a másik egyesületi díj, a Per Naturam átadására, amit több évtizedes környezettudat formáló munkájáért Stollmayer Ákosné vehetett át.

Dr. Juhász-Nagy Pál 1992. December 5-6-án utolsó nyilvános előadásán a "Mítosz - művészet - tudomány" hármas egységében rejlő, a természet és kör-nyezet védelmében felhasználható erőkről beszélt. Az emlékülés is, de a tanár-egyesület minden rendezvénye ebben a gondolatiságban épül fel: most a művészetet a zene képviselte: Hargitai Géza, a Bartók vonósnégyes hegedűse - óbudai lakos, pontosabban "Rómais" - két éve kapta meg a Juhász-Nagy Pál emlékérmet az egyesülettől, most fiával Bencével, aki mélyhegedűn játszik és egy fiatal tehetséggel, a gordonkás Szilvay Csillával érkezett az ünnepségre, hogy muzsikájával tiszteleghessen a tudós emlékének, akiről kiderült, hogy jártas volt a komoly-zenében is, szerette a szép muzsikát. Neki és minden kitüntetettnek szólt december 3-án Beethoven Serenáde-ja.

A programalkotó közgyűlés Juhász-Nagy Pál szellemiségében határozta meg az előttünk lévő 5 év feladatait az új (majdnem régi) elnökségnek (2005 áprilisban volt a tisztújítás).

(Rátkainé Fehér Ági)

Alább Draskovits Rózsa emlékezését adjuk közre.

Gondolattöredékek Juhász-Nagy Pál születésének 70. évfordulója alkalmából
(Draskovits Rózsa)

"Juhász-Nagy Pál képe úgy ragyog fel nékem..." Nem túlzás ez a klasszikus idézet, ha Juhász-Nagy Pálra emlékezünk. Ő valóban lobogott és lobog körülöttünk Vele kapcsolatban senki sem lehetett közömbös, minden szellemi embert állásfoglalásra késztetett.

Vannak, voltak - szerencsére - körülöttünk kiművelt emberfők, tudós tanárok, bölcs akadémikusok. Juhász-Nagy Pál is ilyen volt, a fantasztikus kisugárzás adományával gazdagítva.

A bennünk megmaradt életmű két legfontosabb sarokpontja a tudományosság vonalán a szigorú, fegyelmezett, logikus gondolkodás megkövetelése, az emberi lét vonalán a becsületes, tisztességes erkölcsi döntés kötelessége. Mintha most is hallanánk egyik gyakori mondását : "És ez ilyen egyszerű galambocskám!"

Heisenberg mesélte Schrődingerről, hogy mindig a társaság központja volt, sziporkázó lénye mágnesként hatott a környezetére. Nekünk Juhász-Nagy Pál volt a mágnesünk, a helyszín bármi lehetett, akár a Múzeum körúti sufni, a Ludovika téri dolgozó, dohányzó szoba, akár egy erdei pihenő.

Adassék meg az utánunk jövőknek, hogy Juhász-Nagy Pál kisugárzása megérintse őket, ha feltekintenek a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék falán lévő bronzemlékére, rendező nyugtalanságra.

Szuggesztív bátorításával elhitette velem, hogy át tudom venni tőle a (regényes multú) Biológia történet kollégiumot. Rengeteget épültem ezáltal is az élményszámba menő konzultációk során. Olyan könyvekre nyitotta fel a szememet, mint Frazer Aranyága, Cocchiana Örök vadembere vagy akár Szabó Lőrinc lírája.

Ma is minden szellemi erőfeszítésünkben őt idézzük, faggatjuk legyen az tudományos cikk, főiskolai előadás vagy éppen ismeretterjesztő munka.

Nemrég mikor lakókörnyezetünkben kitudódott, hogy biológusok vagyunk, pedagógus szülők előadást kértek tőlünk a természet szemlélete, szeretete a hozzá való helyes viszony kialakítása tárgykörben. Férjemmel kialakított közös gondolkodás rendező elve, a szóban forgó téma kiindulópontja Juhász-Nagy Pál rácsodálkozással kezdődő pedagógiai mottója volt.

E néhány emlék felidézésével adózunk az örök példakép Juhász-Nagy Pál emlékének szeretet-tel és tisztelettel.

Az emlékülésről Hírlevelet adunk ki. Kérünk Mindenkit, aki ebben írni akar, küldje el azt tkte@axelero.hu címre 2006. január 15-ig.

A Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete Elnöksége nevében
Békés, Boldog Újesztendőt kíván minden tagjának és partnerének:

Dr. Tóth Albert elnök


Aktuális (2005. dec. 21.)

"JUHÁSZ-NAGY PÁL"
ifjúsági tudományos előadói pályázat

A Pázmány-Eötvös Alapítvány és az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszéke tudományos előadói pályázatot hirdet tehetséges fiatal kutatók részére a tanszék iskolateremtő professzora, JUHÁSZ-NAGY PÁL emlékére, aki 2005-ben lenne 70 éves. Pályázni a JUHÁSZ-NAGY PÁL által művelt tudományterületeken (ökológia, biomatematika) készült előadással lehet. Azok a magyar állampolgárok pályázhatnak, akik 2005. december 31.-ig nem töltik be 30. életévüket. Egy pályázó csak egy előadással jelentkezhet. Nem pályázhat az a fiatal szakember, aki a meghirdető tanszékkel közalkalmazotti jogviszonyban áll. A pályázókat kérjük, küldjék be a kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, valamint előadásuk legfeljebb két oldalas bővített összefoglalóját. A bővített összefoglaló röviden térjen ki a vizsgált tudományos problémára, a munka célkitűzéseire, az alkalmazott módszerekre, a főbb eredményekre és az ezeken nyugvó következtetésekre. Az összefoglaló ábrát tartalmazhat, de ezzel együtt sem lehet hosszabb két oldalnál.

A pályázatok a következő címre küldendők:

ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány P. stny. 1/C.

A borítékra kérjük írják rá: "Juhász-Nagy Pál" ifjúsági tudományos előadói pályázat.

Lehetőség van internetes benyújtásra is. Ebben az esetben a bővített összefoglalót rtf vagy pdf formátumú csatolt állományként a planta@ludens.elte.hu elektronikus postacímre kérjük feladni. A hozzá tartozó kitöltött és aláírt jelentkezési lapot telefaxon a (061)3812188 számra várjuk egyidejűleg. Magát a bővített összefoglalót nem fogadjuk el telefaxon.

Benyújtási határidő (postabélyegző kelte): 2006. január 12.

A beérkezett pályázatokat a Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék oktatóiból és kutatóiból alakult szakmai zsűri értékeli és rangsorolja a bővített összefoglaló tudományos tartalma, szakszerűsége és alapossága szerint. Az így kialakított rangsor legfeljebb első nyolc pályázója mutathatja be pályaművét tudományos előadás formájában, előadóülésen. Az előadás bemutatására behívott pályázókat a zsűri legkésőbb 2006. január 27.-ig értesíti, az előadóülésre 2006. február 10.-én kerül sor. Az előadás 15 perc időtartamú lehet, amit 5 perc vita követ. Az előadáshoz igénybe vehető írásvetítő vagy számítógépes kivetítés. Az előadásokat a zsűri a részletes tudományos tartalom, az előadás minősége és az előadó szakmai felkészültsége alapján értékeli és díjazza.

I. díj: 40 000 Ft
II. díj: 30 000 Ft
III. díj: 20 000 Ft

A kiírásnak nem megfelelő (pl. nem a meghirdetett tudományterületen készült, határidő után postázott, hiányos) pályaműveket a zsűri nem rangsorolja. A pályázattal kapcsolatos aktuális információk a tanszék honlapján (http://ramet.elte.hu) olvashatók.

Budapest, 2005. november 30.


Aktuális (2005. nov. 28.)

Meghívó

A PRO NATURA DÍJAS TERMÉSZET-ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ TANÁROK EGYESÜLETE
tisztelettel meghívja Önt a

JUHÁSZ-NAGY PÁL
"MOST LENNE HETVEN ÉVES"

című emlékülésére és programalkotó közgyűlésére

TOURING HOTEL ÓBUDA TEREM
BUDAPEST, BÉKÁSMEGYER
PÜNKÖSDFÜRDŐ U. 38
06-1-2408495, 06302339633

EMLÉKEZÉS ÉS DÍJKIOSZTÁS
2005. december 3. - Szombat
Regisztráció 14.00 órától
14.30 -16.00
Juhász-Nagy Sándor: Juhász-Nagy Pál a tudós-testvér
Tóth Albert: Paradigma váltás a pedagógiában
16.00 -16.20 Szünet

Juhász-Nagy Pál emlékérem és a Per Naturam kitüntetések átadása
16.20 - 17.20

(Juhász-Nagy Pálné, Vida Gábor, Pintye Ildikó, Bazsó Bertalanné, Fehér Ági,Kiss Balázs, Hegyi Sándor)

Beethoven: Serenade Op. 8.
Közreműködnek:
Hargitai Géza hegedű
Hargitai Bence mélyhegedű
Szilvay Csilla gordonka

17.20-18.00 Fogadás a kitüntettek és a résztvevők számára
18.00 órától
Programalkotó Közgyülés

2005. december 4. - Vasárnap
Az emlékezés folytatódik
9.00-12.00 Vezeti : Tóth Albert
Személyes élmények - Közös munka
Vida Gábor, Láng Edit, Draskovits Rózsa, Gallé László, Bérczi Szaniszló
Juhász-Nagy Pál és a "tanári" egyesület
(Gulyás Pálné, Bihariné Krekó Ilona, Nagyné Horváth Emilia, Gyulainé Szendi Éva, Kertészné Szabó Erzsébet, Horváthné Papp Ibolya,...)
Zárszó


Aktuális (2005. nov. 28.)

Környezeti kultúra - Kulturális környezet
őszi konferencia, országos találkozó, terepgyakorlat
2005 szeptember 16-18, Szekszárd

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara és Egyesületünk közös rendezvénye tartalmában, témáiban, rendezésében méltó volt a házigazdákhoz, a TKTE szellemiségéhez. Horváth Béla tanár úr, kapcsolódva József Attilához, (most lenne 100 éves), és a "Minden ugyanarról szól" jegyében, (ami az előadások során nyilván valóvá vált), az írók gondolataival is gazdagította a TKTE szellemiségét.

Szeptember 16. Fél 11-kor Rátkai Jánosékkal indulás Szekszárdra. 2 óra tájban érkezünk meg és fél 3-kor kezdődik is a TKTE konferencia. Az első előadó Tőkés László Királyhágó-melléki református püspök. Megszívlelhetjük egyik gondolatát, hogy: "Az Ő fennmaradásukat, a kultúra - amelynek a lelke a hit - megtartása tette lehetővé". Emlékezetes a váradi újságíró előadása is Adyról és Pomogáts Béla előadása a magyar antinómiákról. A házigazda frappáns záró előadása József Attila egy versét elemzi. Utána jut még idő városnézésre is.

A nagytemplom mögött fölfedezem Szent László király szobrát, ahogy birkózik a kunnal. Az egész jelenet a Képes Króniká-ból "lépett ki". Vacsorázni indulunk a Fritz-tanyára, busszal. Hatalmas szép pincészetet épített ki a gazda. Boltíves termek sorakoznak a föld alatt: kupolás is, kéthajós templomra emlékeztető is. A harmonikás muzsikus remek hangulatot teremt a mi éneklésünkhöz, vonatos táncunkhoz. Teraszon vacsorázunk. Oda hallatszik a tücsökmuzsika is, mert mi a terasz szélénél ültünk Pintye Ildikóval, Szendi Évával, Szlovák Mariannal, Vass Tamással, Mascher Jenővel, Hegyi Sanyival. Finom szekszárdi borokat kóstoltunk, de sajnos, nagyon fájt már a fejem napközben is. Éjféltájt térünk nyugovóra, de a fejfájástól nem sokat alszom.

Szeptember 17. Szombat. 6-kor tejért indulok a hajnali városba. Fél 9-kor irodalmi sétára indulunk a Babits-házhoz és a Mészöly Miklós kiállításhoz. A Babits ház kertjében egy "falloszművész" szobrai voltak kiállítva. Visszafelé az úton Rab Kováts Évával beszélgettem. 10-kor előadások kezdődtek (Vida Gábor és Gábriel Róbert), a végén fórum volt, majd ebéd után, úgy 3 óra tájban kimegyünk a Szüreti Napok forgatagába a Szent László templom környékére.

A fölvonuláson iskolák, borrendek, huszárok. A vásárban is, a templom előtti dobogón, táncos csoportok ropják. A bogná-rok hordókészítését néztük, aztán cipőt vettem, Éva kis poharakat, Emese virágport. Iszunk vöröset és fehéret a borkútból és 7-kor kezdődik a mi tanáregyesületi ünnepi vacsoránk.

Szekszárd város polgármestere köszönti a TKTE tagjait. Tardy János szép emléket kap a Magyar Örökség díj mellé. A fi-nom vacsora után, egyre fogyatkozó létszámmal ugyan, de éjfélig táncolunk. Vonatoztunk ma is. Nagyon ropta Ibolyával Gallé Laci is, Szegedről. Egy pécsi biológus - Kevey Balázs - muzsikált, fantasztikusan. Én Szendi Évával, Pintye Ildikó-val, Mariannal, a férjével és Nóra lányukkal, aztán Vass Tamással, Mascher Jenővel, Ferenczy Miklóssal ültem egy asztalnál. Éjféltájt már csak Ibolya és Béla, Ildikó és Éva, Kádas Laci és még néhányan tartottunk ki a táncban.

Szeptember 18. Vasárnap. Fél 8-kor reggelizünk, a házigazdáknak Rab-Kováts Éva szép tiszai reprodukciójával mondunk köszönetet. A résztvevők többek között a "József Attila a (fiatal és idősödő) Mamával" képet kapták meg, az előadók csomagjában pedig még egy " A szerelem koldusa - József Attila szerelmei" reprodukció is volt.

Fél 9-kor indulok az egyik csoporttal, amelyik a gemenci erdőben, a Bárányfoknál kezd. Gemenc a Duna-Dráva Nemzeti Park része. Egy szép faházban a tájról és a vadvilágról készült kiállítást nézünk végig. Utána kisvasúttal utazunk a szinte még teljesen zöld erdőn át a Dunáig. Útközben szarvast is látunk. Béla pálinkával és vidámsággal fűti a társaságot. Jókat nevetünk. Szarvast is láttunk. Hűvös lett az éjjel. A Dunánál hajóra szállunk és utazunk vele Bajáig. A parton a busz már vár bennünket és a szekszárdi Szent László hídon át érkezünk vissza a búcsúebédre. A halászlé nagyon jól esik. Búcsúzáskor átadom a két kifestő sorozatot meg a könyveket az Illyés Gyula Főiskola Könyvtára számára a TKTE nevében. Rátkai Jánosékkal 3 órakor indulunk haza és 6 óra tájban érünk a Batthyány térre.

Nagyon jól sikerült az őszi konferencia, országos találkozó, terepgyakorlat. A házigazdák, a Horváth házaspár szép munkát végzett. Gratulálunk ! Köszönjük a TKTE nevében.

Bérczi Szaniszló


Aktuális (2005. szept. 16.)

Tanári konferencia és továbbképzés a fenntarthatóságért
2005. október 21-22.
Debrecen

Kedves Kolléga/Kolléganő!

Örömmel tudatjuk, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó (Debrecen, Piac.u.71.) 2005. október 21-22-én (péntek, szombat), terepgyakorlattal egybekötött konferenciát, továbbképzést szervez a biológia, földrajz tanárok és a környezeti neveléssel foglalkozók számára.

A szervezőink Ungvári Jánosné dr. munkatársunk és dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó, szaktanácsadónk. A rendezvény szakmai védnöke a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete. Szállást, étkezést igény szerint biztosítunk. Részvételi díj a táblázat szerint. Helyszín: HBM-i Pedagógiai Intézet és T.P.T., Debrecen Piac.u.71.

Debrecen 2005. aug. 29.

Üdvözlettel
Herpai Imre
igazgató sk.

Programtervünk

2005. okt. 21.

13.30 Köszöntő
14.00 Mit és hogyan tanítsunk a fenntarthatóság pedagógiájáról
Dr. Lakatos Gyula egyetemi tanár, Debreceni Egyetem
14.45 A nemzeti parkok oktatást segítő tevékenysége
Biki Dóra, a HNP oktatási felügyelője
15.10 Szünet
15.30 Integrált, holisztikus szemléletű gyakorlatközpontú (kompetencia alapú) tankönyvcsalád az 5-6. osztályos Természetismeret oktatásában: Gaia-természetismeret.
Bikszády István és Ungvári Jánosné dr., tankönyvszerzők
15.50 A környezeti nevelési tartalmak és a fenntarthatóság gondolatának megjelenése a biológia/természetismeret órákon, valamint az érettségire való felkészítés folyamatában
Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó, HB.megyei szaktanácsadó
16.10-17.30 Más megyékből érkezett megyei szaktanácsadók előadásai, Tantárgyi, nevelési problémák és megoldásuk lehetséges módszerei

19.00 Vacsora, fogadás kötetlen beszélgetéssel
20.00 Fakultatív programok:
1. Városnézés vezetővel
2. Diavetítés:
Északi népek környezetkultúrája
Buday Tamás, geológus és fizika-földrajz szakos egyetemi hallgató.

2005. okt. 22.

9.00 Terepgyakorlat a Hortobágyi Nemzeti Parkban
Vezeti: dr. Tóth Albert egyetemi tanár, Mezőtúr
Terepi módszertan Budayné dr, Kálóczi Ildikó
14.00 Tájjellegű ebéd egy csárdában
Időjárástól függőn daruvonulás megfigyelése Darassa-pusztán
Hazajövetel 15-17 óra között

A rendezvény szakmai védnöke: a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete

Rendező: A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási Pályaválasztási Tanácsadó Debrecen, Piac utca 71.

Jelentkezési lap


Aktuális (2005. szept. 8.)

"Amit én emeltem, mind homok volt:
de nagyapám háza bizton áll még
s éveimből, e fojtó romokból
hogy révébe meneküljek, vár még."
Babits Mihály: Hazám

Környezeti kultúra-kulturális környezet

Szekszárd
2005. szeptember 16-18.

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
Szekszárd, Szent István tér 15-17. "E" épület

MEGHÍVÓ

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara
és a
Pro Natura-díjas Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete

tisztelettel meghívja

Környezeti kultúra - kulturális környezet
című
KONFERENCIÁJÁRA

Támogatók:

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Illyés Közalapítvány
Pécsi Tudományegyetem
Szekszárd Megyei Jogú Város
Oktatási Minisztérium
Duna-Dráva Nemzeti Park
Séd Nyomda Kft.

Program

Szeptember 16. péntek

14.00 Megnyitó

Frankné dr. Kovács Szilvia Tolna Megyei Önkormányzat elnöke
Tőkés László Királyhágómelléki református püspök
Pomogáts Béla irodalomtörténész: "Kompország" komphelyzetben
Barabás Zoltán költő: József Attila magyar költő hazatérése Váradra

15.45-16.00 Kávészünet

Mészáros András egyetemi tanár: Felső-Magyarország művelődési viszonyai a XVIII-XIX. században az interkulturalitás szemszögéből
N. Horváth Béla egyetemi tanár: "Légy egy fűszálon a pici él"

17.00 Szekszárdi Szüreti Napok megnyitója

19.00 "A szekszárdi bikavér orvosságnál többet ér"
Vacsora a Fritz-tanyán

Szeptember 17. szombat

8.30 Irodalom Háza

10.00 Vida Gábor akadémikus: Mi a baj a fogyasztói társadalommal?
Gábriel Róbert egyetemi tanár: Az egyetem szerepvállalása a fenntarthatóság érdekében
Tverdota György egyetemi tanár: "Polipkarú városok"

11.30-11.45 Kávészünet

Karol Wlachovsky irodalomtörténész: A bor és az ember kultúrája
Wiesner György turisztikai szakértő: Szekszárd és környéke turisztikai adottságai a kamerán keresztül
Horváthné Buchert Eszter osztályvezető: Természeti kincsek a Duna-mentén

"Az én Pannóniám" - Diákelőadók

13.00 Kerekasztal beszélgetés
Téma: A természeti és társadalmi javak fogyasztása
Beszélgetésvezető: Vida Gábor akadémikus
Résztvevők:
Tardy János KvVM Természetvédelmi Hivatal
Varga Zoltán egyetemi tanár
Halmai Gáborné országgyűlési képviselő
Horváthné Papp Ibolya főiskolai adjunktus
Gulyás Pálné ügyvezető elnök, Felsőtelekes
Sára Endréné tanár, Röszke

15.00 Szüreti felvonulás

19.00 Bor és gasztronómia a tradicionális és mai kultúrában
Pohárköszöntő - Kocsis Imre Antal polgármester

Szeptember 18. vasárnap

8.30 Ember és táj
Tolna megye turisztikai értékei
Látogatás a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegységében
(kisvasúttal és hajóval történő kirándulás a Gemencben és a Dunán)

14.00 Zárszó

"Az én hitem a földnek melegsége
és miként a föld szétosztja melegét
gyenge füveknek, rengeteg erdőknek egyaránt,
az én hitemet úgy osztom szét közöttetek."
József Attila


Aktuális (2005. aug. 29.)

Önkéntesek bevonása a biológiai sokféleség megőrzésébe
Természetvédő tábor a felsőtelekesi orchideás Bábadombon

Felsőtelekes É-Magyarországon a Putnoki dombság kistájhoz tartozik, a Rudabányai-Aggteleki hegyvidék karsztos területei határolják, a Telekes patak NY-K-i irányú hosszú völgyében, az Aggteleki Nemzeti Park puffer zónájában terül el.
A településünket övező dombok legmagasabb pontja a 375 m magas Szőlő-hegy, a Köves /egy-két kapavágás után sok helyen kifordul a kő(mész/ , amely a település lakóinak szőlős kertje, a dombokon, köztes réteken ibolya, orchidea, gólyahír mezők, a Kánói és Telekes patak völgyében kockás liliom, törpe nőszirom pompázik.
Vízterei a még mindig tisztavizű patakok, források, mocsaras élőhelyek csodálatos színfoltjai a településnek. A Telekes patak a Bódvába való beömlése előtt a mészköves rétegekbe eltűnik, kiérdemelve ezzel az Ördöggát elnevezést. A Templomka lábánál található a Mocsolya víztér, amely télen sem fagy be, a körülötte elterülő vizes rét jó kenderáztató hely volt és "lugozás" után itt mostak "sulykoltak", öblítettek az asszonyok.

Fotók


Aktuális (2005. aug. 24.)

Pro Natura Díjas Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kara

KULTURÁLIS KÖRNYEZET - KÖRNYEZETI KULTÚRA
címmel konferenciát szervez Szekszárdon 2005. szeptember 16-18-án

Tisztelt Kolleganők, Kollegák! Kedves Barátaink!

Konferenciánk a Szekszárdi Szüreti Fesztivál rendezvényeihez kapcsolódik, így képet kaphatunk egy megye népi kultúrájának mai továbbéléséről, s egyúttal a színes, hangulatos programok részesei is lehetünk. A tematika széles megközelítési lehetőséget kínál: magába foglalja a kárpát-medencei tradicionális kultúrában a környezet és kultúra összefüggéseinek természetes módon való értelmezését és a mai, a fogyasztás problémájához kapcsolódó kérdéseket. Rendezvényünk épp ezért - folytatva a TKTE és a szekszárdi rendezvények hagyományait - a határokon kívülről érkező előadókkal egyfajta kárpát-medencei értelmiségi találkozó színhelyéül is szolgál.

Meghívott előadók: Tőkés László püspök /Nagyvárad/; Barabás Zoltán író /Nagyvárad/; Karol Wlachovsky irodalom-történész /Pozsony-Budapest/; Mészáros András történész /Pozsony/; Vida Gábor; Pomogáts Béla; Lányi András; Tardy János; Varga Zoltán; Tverdota György; Gábriel Róbert; Wiesner György.

Tervezett program:
- Szeptember 16. /péntek/ 14 óra: Előadások; 19 óra: : Bor és gasztronómia a hagyományos és mai kultúrában; Vacsora a Fritz-pincészetben/
- Szeptember 17, 10 óra: Előadások; 14 óra: Irodalom Háza; 15 óra: Részvétel a Szekszárdi Szüreti Fesztivál programjain ;19 óra: Díjkiosztás, ünnepi vacsora /tánc/. ( Juhász-Nagy Pál emlékéremre akinek van jelöltje Pintye Ildi-kónak -7400. Kaposvár, Füredi u. 29 I/1, Per Naturam éremre H. Papp Ibolyának a jelentkezés határ idejéig küldje el.
- Szeptember 18. 8 óra: Környezeti kultúra Tolna megyében /terep gyakorlat/; Sárköz és Gemenc természeti és kulturális értékei.

Részvételi díj: (2 vacsora, 2 reggeli, 2 ebéd ; különjárati közlekedés, szállás két éjszakára, szakmai, kulturális prog-ramok ) 12 000.- Ft , tagdíjat nem fizetőknek: 16 000.-(a tagdíjfizetést még lehet pótolni), 16000.- Ft-os áron ismerő-söket is lehet hozni.

Tisztelettel :

Tóth Albert elnök sk.
Horváthné Papp Ibolya elnökh. sk.
Gulyás Pálné üv. elnökh. sk

Jelentkezési lap


Aktuális (2005. aug. 24.)

2004 ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

EGYESÜLETÜNK az 1997 évi CLVI. törvény alapján kérte a kiemelkedően közhasznú jogállást, azt 2000 január 10-ei végzéssel 1998 január 1-től megkapta.

19 § (3)/ a - Számviteli beszámoló

Az egyesület a törvény előírása szerint a beszámolási módok közül az egyszerűsített éves be-számoló elkészítésére kötelezett. Az egyesület korábban jól kialakított számlarendje, majd az 1998 évben bevezetett kettős könyvviteli adatok alapján elkészítette a 2004 évi mérleg és ered-mény kimutatást. Ez a 8/1996 (I. 24) Kormányrendelet előírásai szerint készült el (mellékelve).

19 § (3) / b -A költségvetési támogatás felhasználása működésre

- Az NCA pályázatok jelentősen növelték a korábbi évekhez képest a működési támogatás részarányát a 2500000.-Ft- működési támogatás az összbevétel 28,3 %-a ( működési ki-adások 65 %-át fedezték),
- szakágazati (Okt. Min.) -200 -eFt - működési támogatás az összbevétel 2,27 %-a (a működési kiadások 5,1 %-a),
- az 1 % - 370.- eFt - az összbevétel 4,1 %-a (a működési kiadások 9,605 %-a),
Az 3700.-eFt költségvetési támogatás (KvVM, OM, NCA) a bevétel 41 %-át adta. Ezt az összeget a program kiadá-sok finanszírozására fordítottuk, annak 93 %-át%-át fedezte.
A működési költségek hiányzó részét a programfinanszírozásra kapott összegek, a rendezvényi saját - 2245118.- Ft) bevételek ( az összbevétel 25 %-a, a program kiadások 56 %)- ráeső hányadából, a tagság és jogi személyek adományaiból (az összbevétel 7.- %-a, a működési kiadások 15 %-a volt) fedeztük. De ezek a takarékos működést biztosították, de a 2004 év első félévére sem programra, sem működésre nincs pénzünk.

19 § (3)/c - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - kötelező tartalmi részletezés hiányában - a mérleg forrás oldalának (passzívák) a 8/1996. (I. 24.) Kormány-rendelet szerinti tagolását jelenti. Egyesületünk induló vagyona 500.- Ft volt, ahhoz változatlanul nem nyúltunk.

19 § (3)/d - Kimutatás a célszerinti juttatásokról.

Célszerinti juttatás : a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli, vagy nem pénzbeli szolgáltatás. Az egyesület e kategóriában szolgáltatott :
- akkreditált és nem akkreditált tanártovábbképzéseket, megjelentetett környezeti nevelési kiadványokat (1 250.-eFt);
- helyi kutatási, természet-, környezetvédő programokat, rendezvényeket, ezen tapasztalatok átadását a helyi értékek beépítését az oktatási intézmény környezeti nevelési, a település környezetvédelmi programjába, a szomszédos országoknak is (nemzetk. tev) (2 689.- eFt, ebből 2250.- eFt NCA tám.);
- a saját bevételek, az adományok fenti szakmai programokat támogatták (2245.-eFt);
- az NCA működési támogatás fedezete működési kiadásokat és a saját bevételek ráeső része (2500.- eFt)
- A 8815896.- eFt összes bevételből. mintegy 5000 főnek szolgáltattunk közvetlenül( közvetett hatása ennek a 200 X-a is - 1000 000 fő -lehet, lsd, pld. a KNMP-okat minden iskola használja és térsége helyi értékeinek beépítése az iskola környezeti nevelési és a település környezetvédelmi programjába.

19§ (3) / e - A kapott támogatások felsorolása (eFt)

- Állami támogatás (OM, KvVM) ............................................ 1500.- eFt ( 64,5 %)
- NCA .................................................................................... 4750.- eFt
- Saját, egyéb bevételek (rv. díj, tandíj, kiadvány, tagdíj, ) ....... 2392.- eFt (25,5)
- Adomány (jogi sz. - 370.-eFt, magán sz. - 235.-eFt) .............. 605.- eFt (6,0
- 1 % ........................................................................................ 370.- eFt (2.0)

(3,9)19 § (3)/f - A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek célszerinti juttatása.

A vezető tiszt-ségviselők csak a "bárki által megkötés nélkül igénybe vehető" nem pénzbeli juttatásokat és a tagsági jogviszony alapján nyújtott - az alapszabályban rögzített tevékenységeknek megfelelő célszerinti juttatásban részesültek.

19 § (3)/g - A közhasznú tevékenységről szóló rövid közhasznú beszámoló.

Egyesületünk tagsága (360 fő) 2004 évi eredményeket is megfeszített munkával érte el. Nagy szellemi kapacitásával és a kapott támogatással az alábbi eredményeket érte el :
- lefolytatott és befejezett két tanártovábbképzési programot itthoni és határon túli pedagógusok számára (100 fő).
- 1500 fő (hazai és külföldi) természet-, környezetvédő szemléletformálását segítettük elő rendezvényeinkkel, kiadvá-nyainkkal az alábbiak szerint;
- részt vettünk az OM és a KöM megbízásából 5 civil szervezettel együtt a Környezeti nevelési mintaprogram elkészítésében (megjelent az OM honlapján, CD ROM-on, minden iskola megkapta), érvényesítésében.

- 2004 április 30, Elnökségi-, Közgyűlés, május 1 terepgyakorlat, tisztelgés az Európa diplomás Pilisi len és lelőhelye előtt látogatással és emléklappal az uniós csatlakozás napján; Mi ezt visszük az Európai Unió-ba. (Elnökség, tagság, a tartalmat tükröző meghívót mindenki meg-kapta),

- 2004 augusztus 14 - Felsőtelekes - Falunap (szakmai programmal vettünk részt. A Kárpát medence élőhelyeinek sokfélesége előadás, nemzetközi rendezvény (Varga Zoltán) :
- Könyv bemutatók : Felsőtelekes helyi értékei (önkormányzat finanszírozta) - Mi ezt visszük az Európai Unióba (szerk. Gulyás Pál-Rab-Kováts Éva), Varga Zoltán - Állatismeret,
- Varga Zoltán : Ők élnek Pannóniában könyv bemutatója és kiállítás megnyitója (Tóth Albert),
- A történelmi környezet változásai kifestő sorozat (Bérczi Szaniszló) bemutatója (Tóth Albert)

- 2004 október 1-2-3, "Bakony természeti képe, jelentősége a környezeti nevelési programok megvalósításában" - "Az élő-és élettelen természeti értékek védelméről a Kárpát medencében, Európában" nemzetközi rendezvény (NCA Nemzk. Szakmai Koll.-a finanszírozta.
- tagjaink helyi, régiós tevékenységét elméleti előadásokkal, szakmai tanácsadással, lektorálás-sal segítettük;

- Versenyek, vetélkedők
- Táborok, helyi értékek, erdei iskolák
- Kiadványok, szakanyagok

Az egyesület működési költségeinek 65 %-át a Nemzeti Civil Alap Országos Működési Kollégiuma támogatása fedezte. Köszönet érte !

Elfogadva : 2005 június 4-ei elnökségi ülésen.

Dr. Tóth Albert elnök sk
Dr. Gulyás Pálné üv. alelnök sk


Aktuális (2005. ápr. 13.)

Tisztelt Kollégák!

2005 április 9-én Vácrátóton, az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézetében lezajlott a TKTE tisztújító közgyűlése. Az eredmény az alábbi:

Tiszteletbeli elnök : Dr. Vida Gábor akadémikus
Elnök: Dr. Tóth Albert főiskolai tanár
Ügyvezető alelnök Dr Gulyás Pálné tanár, környezetpedagógiai szakértő

Elnökhelyettesek

Felsőoktatás, szakemberképzés: Dr. Láng Edit egyetemi tanár, tiszteletbeli elnök helyettes
Pedagógus képzés: Dr. Horváthné Papp Ibolya tanár, környezetpedagógiai szakértő
Gimnázium: Gyulainé Szendi Éva tanár, környezetpedagógiai szakértő
Szakképzés: Dr. Kertészné Szabó Erzsébet tanár, környezetpedagógiai szakértő
Általános iskola: Nagyné Horváth Emilia tanár, környezetpedagógiai szakértő
Óvoda: Bhariné dr. Krekó Ilona egyetemi adj. környezetpedagógiai szakértő

Ellenőrző Bizottság

Elnök: Vass Tamás tanár, környezetpedagógiai szakértő
Tagok:
- Faragóné Szénássy Emese tanár, környezetpedagógiai szakértő
- Dr. Lehoczky Béla tanár, környezetpedagógiai szakértő

Köszönjük az MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézete igazgatójának, Török Katalin asszonynak, hogy számunkra helyet és szakmai programot biztosított, Láng Edit professzor asszony - a rendezvény háziasszonya - javaslatára.

És itt köszönthettük tiszteletbeli elnökünket 70 éves születésnapján, Rab-Kováts Éva Donna Európa díjas festőművész - róla készült - portréjával (A vadvirágos réttől a bioszféráig).

A tiszteletbeli elnökünknek, az elnökségnek a Jelölő Bizottság eredményes tevékenységet és jó egészséget kíván:

Kiss Balázs sk
a Jelölő Bizottság elnöke