Aktuális (2004. szep. 23.)

MEGHÍVÓ

2004 október 1. péntek

Együtt a Kárpát-medencében

14.00-15.30
Dr. Tóth Albert program vezető
Kárpát-medencei civil szervezetek együttműködésének előkészítése

Vida Gábor akadémikus : Szubjektív gondolatok a Kárpát medence tájai kapcsán
A résztvevő szervezetek tevékenységének rövid ismertetése
Javaslatok az együttműködés tartalmi, szervezeti kereteire
Ünnepi előadó-és díjkiosztó közgyűlés
Helyszín: Zirc Polgármesteri Hivatal, Díszterem, Március 15. tér 1.

Köszöntők
16.00-16.40
Knauerné Gellai Mária háziasszony,
Horváth László Zirc polgármestere
Balogh László igazgató Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Kárpát-medencei civil szervezetek képviselői
A Bakony természeti képe
"Az élő- és élettelen természeti értékek védelméről Európában"

Levezető elnök: Tóth Albert tanszékvezető, főiskolai tanár

16.40-17.50
Bakonyi Természeti Körkép

dr. Knauer József: A Bakony környezetföldtani vonásai (geológus, kandidátus)
dr. Galambos István: A Bakony növényvilága (botanikus, Bakony Múzeum, igazgatóhelyettes)
dr. Kasper Ágota: A Bakony állatvilága (zoológus, Bakony Múzeum, igazgató)

17.50-18.10 Szünet

Európai kapcsolódások
18.10-19.10

prof. dr. Varga Zoltán: Gondolatok a kárpát medencei természetvédelemről
(Debreceni Egyetem, egyetemi tanár, tanszékvezető)

dr.Tardy János geológus:
A magyar földtani érték-védelem az európai és a világörökség rendjében

Ünnepi díjkiosztó közgyűlés
19.20-20.20
"Uram, dicsérjen Téged jóságos Földanyánk,
ki hátán hordoz minket és áldásait árasztja ránk:
mienk pompás virága a réten, s gyümölcse a fán."
(Assisi Szent Ferenc)
Juhász-Nagy Pál emlékérem átadása
A kitüntetéseket átadják : Vida Gábor kuratóriumi elnök, dr. Juhász-Nagy Pálné, Pintye Ildikó, Bazsó Bertalanné
A Per Naturam díj átadása
A kitüntetéseket átadják : Varga Zoltán kuratóriumi elnök, Horváthné Papp Ibolya, Hegyi Sándor, Fehér Ágnes, Kiss Balázs.
A Zirci Zeneiskola növendékeinek ünnepi műsora

21.00 órától
Állófogadás
(Reguly Antal Szakképző Iskola Kollégium)

2004 október 2. szombat

"A Bakony jelentősége a környezeti nevelési
programok megvalósításában"

A-B szekció
8.00-10.00

Múzeumpedagógia a környezeti nevelésben (Zirc, Bakony Múzeum)
Zirc nevezetességeinek megtekintése
(Apátsági templom, Könyvtár, Agrárműszaki gyűjtemény, Zirci Arborétum)
(Program vezető: dr Knauer József)

A szekció
10.00-13.30

Az iskolai program és a tájrendezés találkozása - Olaszfalu
Bemutatkozik a Villax Ferdinánd Iskola
terep: Eperjes-hegy tanösvény (4 km gyalog).
Köszöntő:
Máhl Ferenc polgármester, házigazda
Vörösházi Istvánné iskolaigazgató
Program vezetők: Knauer házaspár és az iskola pedagógusai

B szekció
Vezeti Baross Gábor geológus
10.00 - 13.30
Természetvédelmi táborozások, erdei iskolák a Bakonyban
Pénzesgyőr, a Pangea Egyesület kutatóháza, előadó: Breuer László és dr. Galambos István
Bakonybél, Erdők Háza, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Erdőismereti Oktatóbázisa, Kismesterségek háza, Erdei Iskola, előadó: Somlai Szilárd BfNP felügyelő

13:30 Tájjelegű ebéd Olaszfaluban,
a káposzta és krumpli hazájában, az Iskolában

délután az A és B szekció cserél
A szekció
14.30 - 18.30
Pénzesgyőr, Bakonybél, Zirc
(elnökségi ülés)
B szekció
15:00 - 18:30 - Olaszfalu

19:00-20:00 vacsora, Zirci Kollégium
20.30 Tanácskozás, esti beszélgetés az Egyesület jövőjéről

2004 október 3. vasárnap

8:00-13:00
Terepgyakorlat, buszkirándulás a Déli-Bakonyba és a Balaton-felvidékre

Szakvezetők: dr Knauer József és Baross Gábor geológusok, a Bauxitkutató TSE túravezetői
Úrkút, Csárdahegyi Őskarszt
Balatonfüred, Aranyember tanösvény
Káptalanfüred (Balatonalmádi), Köcsi-tó tanséta

13.00-14.00 ebéd: Balatonalmádi

A rendezvényre tisztelettel és szeretettel várja Önt a TKTE elnöksége és
aházigazda Knauer házaspár
Információ: 2 408 495 TKTE,
a rendezvény idején: 30 405 2178 Knauerné, 70 265 0616


Aktuális (2004. aug. 27.)

A TKTE 2003. évi szakmai beszámolója (112 kB pdf)
A TKTE 2003. évi közhasznú jelentése (118 kB pdf)
2004. évi események 2004. augusztus 18-ig (86 kB pdf)


Aktuális (2004. jún. 30.)

Kedves Elnökségi Tagok!

Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra. Újabb hírek, amelyek a pályázatokról szólnak. Az alábbi pályázatokat adtuk be:

Kiíró Pályázati tevékenység
Kért összeg
OM tavaszi kgy, tgy; működés
1 500 000.-
KÖVICE (társ-i szerv.) helyi érték, helyi közösség
2 940 000.-
KÖVICE (k-i nev) felsőtelekesi kutató tábor
300 000.-
Nemzeti Civil Alap működés
3 400 000.-
Nemzeti Civil Alap nemzk-i (szerb, monten-i, erdélyi, magyar) együttm., földtani tv. a Bakonyban)
2 250 000.-
(a NCA pályázatainál nincs hiánypótlási lehetőség)
Összesen:
10 390 000.-

NCA : Augusztus 23-ra van kiírva az eredményhirdetés, a többi is hasonló.

A bakonyi rendezvényre, ha nyerünk a pályázaton vajdasági és erdélyi tanárokat is hívnánk, ha nem önköltséges lesz számukra is. Megérkezett az együttműködési megál-lapodás a Vajdaságból, Gáll Jenőéktől (Erdély) volt ilyen 2001-ből és telefonon mege-rősítette Jenő, ha lenne pénz akkor szívesen jönnének. Üdvözölnek Mindenkit.

Jó hír, hogy a Környezeti Nevelési Minta Program CD ROM-ján, amit minden iskola megkapott (OM, KvVM) a TKTE "Készítsük el az iskola/óvoda.környezeti nevelési programját" munkafüzet, szövegestől-ábrástól teljes terjedelemmel rajta van. Kiadvá-nyunk " Az iskola környezeti nevelési programja, környezetpedagógia szakértői tevé-kenység …" az elsők között van a hivatkozási listán. Eddigi munkánk nem volt hiábavaló, "A környezet egysége - Nevelés teljessége"modell a fenntarthatóság megértését segíti.

Jó pihenést, jó nyaralást
Szeretettel - Tóth Albert, G. Ica


Aktuális (2004. feb. 24.)

Környezeti nevelési programminta szakképző iskolák számára - a Klapka György Szakközép- és Szakiskola környezeti nevelési programja (157 kB pdf)


Aktuális (2004. feb. 19.)

Készítsük el az óvoda, az általános iskola, a gimnázium, a szakképzési iskolák környezeti nevelési programját
(munkafüzet, 450 kB pdf)


Aktuális (2004. jan. 15.)

Az MTA Geonómiai Tudományos Bizottság/ ELTE Természettudományi Kar, Általános Fizika Tanszék, Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoportja, a MTA X. Osztály Geonómia Bizottságának Meteoritikai és Planetológiai Albizottsága, a Magyar Űrkutatási Iroda, a Magyar Asztronautikai Társaság, a Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete tisztelettel meghívja Önt

a Neumann János Emlékév keretében megrendezésre kerülő

Második Hunveyor Szemináriumra
(A konferencia védnöke: Kovács Kálmán Informatikai és Hirközlési Miniszter)

A konferencia az ELTE TTK-n kerül megrendezésre
Budapest XI. ker. Pázmány Péter sétány 1/a.

(fakultatív továbbképzés matematika, fizika, kémia, technika, földrajz szakos tanároknak)

Programtervezet 2004 január 22-re

10.30 Megnyitó

Kovács Kálmán, IHM miniszter
Hegyi Sándor: Az űrkutatás és az űrtan oktatása a Hunveyorral.
Kozma László: A számítástechnika és az űrkutatás.
Magyari Béla: A Hunveyor és a MANT.
Both Előd: Az űrkutatás oktatás a Magyar Űrkutatási Iroda tevékenysége

12.00 1 óra ebédszünet

13.00 A Hunveyor építése, műszerei, elektronikája

Pintér Ambrus: Digitális elektronika és Hunveyor-építés a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban
Kovács Zsolt: A Hunveyor-3 építésének tapasztalatai a Berzsenyi Dániel Főiskolán
Hudoba György: A Hunveyor-4 rendszer és meteorológiai mérései
Tóth Szabolcs: Az autonom Hunveyor elektronikus rendszere.
Roskó Farkas: Spektroszkóp.

15 perc szünet

14.30 Mérések és modellezések, kisérletek és szimulációk a Hunveyorral

Tóth Albert: Egy ígéretes terepasztal: a hortobágyi szikes terep planetáris jellemzői.
Földi Tivadar: Űrpormérések a Hunveyoron.
Weidinger Tamás: Meteorológia mérések a bugacpusztai terepen.
Hargitai Henrik: Bolygótérképek használata a Hunveyor terepek készítésére.
Bérczi Szaniszló: A Hunveyor mátrix.

15.45 Az élő Hunveyor

Műszeres bemutatón mutatjuk be a két fölállított Hunveyort.
A szeminárium végén a tanárok oktatási segédanyagokat kapnak.

Budapest, 2004 január 14.